FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv31/07/2015

Underprisköp av hus från förälder - Hur påverkas övriga arvingar?

Kan jag köpa min förälders hus under marknadsvärdet ,och att det står att det inte är något arv, utan att det blir fel vid hand död när man tänker på övrigt arv mellan syskonen?

Lawline svarar

Hej, och tack för frågan!

Om man får en gåva eller exempelvis gör ett underprisköp från en av sina föräldrar, kommer gåvan eller köpet i den delen det är under marknadsvärdet som huvudregel att räknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6). Detta skulle alltså kunna påverka fördelningen av övrig egendom när arv senare blev aktuellt. Om man har skrivit klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott på arv, är det dock det som gäller; det blir alltså inga komplikationer när arvet senare skall fördelas.

Vad man i praktiken gör om något räknas som förskott är för övrigt att man vid uträkningen "återför" förskottet; man plusar alltså på det på dödsboets egendom igen och gör en fördelning utefter detta. Den som har fått förskottet anses sedan redan ha fått en del av sitt arvsanspråk täckt i och med detta. Kort sagt är alltså effekten av att något inte räknas som förskott att den som mottog gåvan (eller t.ex. fick göra underprisköpet) gynnas i jämförelse med övriga arvingar.

Kort sagt:
Om det står klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott, kommer det heller inte att göra det. Detta medför att du som köpare totalt sett gynnas i jämförelse med övriga arvingar eftersom underprisköpet inte spelar någon roll vid arvskiftet senare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?