Underlåtenhet att avslöja brott

2019-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Om en person berättar att han har gjort något brottsligt, gör man själv något brottsligt om man då inte anmäler det man fått kännedom om till polisen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk lag finns det ingen anmälningsplikt avseende brott som redan har begåtts, däremot har man en skyldighet att anmäla brott som är pågående. Om man underlåter sig att anmäla ett pågående brott kan man dömas för underlåtenhet att avslöja brott enligt 23 kap 6 § brottsbalken. Man behöver bara anmäla ett pågående brott under förutsättning att anmälan kan göras utan fara för dig eller din familj. Underlåtenhetsbrottet aktualiseras enbart för vissa brott, typiskt sett grövre brott såsom misshandel och mord. Det ska finnas stadgat i lagtext att underlåtenhet att avslöja ett visst brott kan innebära ansvar enligt 23 kap 6 § brottsbalken för att underlåtenshetsbrottet ska kunna aktualiseras. Ett exempel på ett sådant lagstadgande är 3 kap 11 § brottsbalken.

Typiskt sett gör du dig alltså inte skyldig till något brott om du inte gör en anmälan till polisen efter att ha fått kännedom om ett brott som redan är begånget. Det ska dock i sammanhanget påpekas att vissa yrkesgrupper har en skyldighet enligt lag att anmäla begångna brott. Främst gäller det tjänstemän på myndigheter som hanterar barn. Om en tjänsteman får kännedom om att ett barn utsatts för brott men underlåter att anmäla detta kan denne göra sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (768)
2020-05-31 väktare hindrade mig från att åka hem
2020-05-31 Är det olagligt att föra oväsen mitt i natten på allmän plats?
2020-05-28 Är att ljuga samma sak som mened?
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?

Alla besvarade frågor (80678)