Underhållsskyldighet när barnet flyttat hemifrån

2019-07-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag frågade och fick svar om underhåll till min 18åriga dotter. Men jag undrar nu, om hon har valt att flytta hemifrån och ändå går i skolan, är vi ändå underhållsskyldiga? Är vi det även som nu när det är sommarlov? Hur räknar man på vad man är skyldig att betala?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 FB).

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten. Skyldigheten tar inte sommaruppehåll.

Underhållsskyldigheten gäller trots att barnet har flyttat hemifrån. Underhållsskyldigheten ska dock vara skälig utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7:1 FB). Därmed tordes inte underhållsskyldigheten bli större än när barnet bodde hemma (åtminstone som generell utgångspunkt). Ert barn bör inte kunna ställa krav på att ni ska betala ett boende om ni inte vill eller har ekonomisk möjlighet. Er underhållsskyldighet sträcker sig inte längre än barnets faktiska behov. Är det exempelvis så att skolan är väldigt långt bort ifrån där ni bor kan bedömningen eventuellt bli en annan, då det kan anses vara ett behov ert barn har (att flytta närmare).

Sammanfattningsvis har ni fortfarande underhållsskyldighet även om barnet flyttat hemifrån. Det ska dock ske utefter vad som är skäligt, och täcka barnets behov. Vad som är skäligt, och vad som utgör barnets behov är en individuell fråga och något ni kan tala om sinsemellan. Med största sannolikhet kommer ni dock inte behöva försörja er dotter mer än ni tidigare gjort, istället kvarstår samma försörjningsbehov.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1447)
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?

Alla besvarade frågor (80260)