Underhållsskyldighet mellan sambor

Hej befinner mig i en uppslitande seperation från min sambo efter 21 år. Mitt ex anser vi from nu dka dela lika på utgifter u hushållet. Jag har en betydligt mindre inkomst än han och han har tidigare betalat en större summa för våra kostnader.

Hur ska jag agera finns det regler lagar för detta?

Till saken hör också att jag också träffat en annan man innan jag flyttat ut.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor och underhållsskyldighet

För sambor finns det ingen lagstadgad underhållsskyldighet, detta till skillnad mot vad som gäller för äkta makar. I äktenskapsbalken finns en underhållsskyldighet som innebär att om den ena maken inte har tillräckligt med medel för att täcka sina utgifter träder den andra makens underhållsskyldighet in, se 6 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Eftersom det inte finns något lagreglering, vaken för att den ena sambon ska försörja den andra eller att den ena betala mer av utgifterna, är det inte möjligt att kräva att den ena sambon ska betala en del av den andra sambons utgifter.

Sambor med gemensamma barn

Situationen blir dock något annorlunda om ni har gemensamma barn. Föräldrar har en underhållsskyldighet jämtemot barnet, fram tills 18 år eller om studerar på gymnasium 21 år. Var förälder ska efter sin förmåga bidra till försörjning av barnets kostnader. Detta kan i vissa fall få konsekvensen att den ena föräldern är skyldig att betala en större del av barnets kostnader om den andra förälder saknar medel för detta, se 7 kap. Föräldrabalken.

Vid delad vårdnad anser man normalt att förälder fullgör sin underhållsskyldighet mot barnet genom att ha barnet boende hos sig. Om barnet bor endast hos ena föräldern kan det i och även i vissa andra situationer kan det bli aktuellt med underhållsbidrag, detta kommer jag dock inte gå närmre in på.

Sammanfattningsvis

Sambor har ingen underhållsskyldighet mot varandra. Varken under ett pågående förhållande eller vid uppbrott kan den ena sambon åläggas en skyldighet att försörja den andra.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning