Underhållsskyldighet i bostadslägenhet

Vill ha tapetsering i alla rum + ny köksmatta. Har bott här i 17 år och inget är gjort. Måste hyran höjas, räknas det inte som underhåll.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om hyra återfinns i 12 kap. jordabalken (JB).

Av 12 kap. 1 § 5 st. JB framgår att reglerna i JB är tvingande till förmån för hyresgästen om inte annat framgår.

Enligt 12 kap. 15 § 2 st. ska hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Detta gäller dock inte om något annat har avtalats och hyresavtalet avser ett enfamiljshus eller en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastigheten eller om hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul. Bestämmelsen är alltså tvingande om du inte bor i ett enfamiljshus, en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet eller har en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal.

För tapetseringen brukar sedvanligt reparationsintervall i allmänhet uppskattas till 12-15 år. Reparationsskyldigheten inträder dock endast om bostadslägenheten är i behov av underhåll.

I ditt fall

Jag förutsätter att det i ditt fall rör sig om en bostadslägenhet. Om du inte bor i ett enfamiljshus, en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet eller har en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal har din hyresvärd en tvingande underhållsskyldighet. Då du nämner att du bott i lägenheten i 17 år utan att något har gjorts bör tapetseringen falla under hyresvärdens underhållsskyldighet.

Om hyresvärden vägrar renovera din lägenhet kan du vända dig till hyresnämnden som kan utfärda ett upprustningsföreläggande. Föreläggandet bestämmer inom vilken tid åtgärd måste företas. Det får även förenas med vite. Det framgår av 12 kap. 18 a § JB.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara NordekvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000