Underhållsskyldighet gentemot barn

2016-09-04 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har tre barn från ett tidigare äktenskap, och ett av barnen gör nu ett utlandsår på gymnasiet. Barnet är 17 år och blir myndig under studieåret. Innan bodde barnet hos Mamman. Jag bekostar 100% av studieåret, c:a 200000 kr, vilket inkluderar även mat och boende.Mamman hävdar att det ska anses att barnet fortfarande är "boende" hos mamman, och kräver för det underhåll på drygt 8000 kr/månaden.Som stöd för sitt påstående använder hon 11$ folkbokföringslagen där hon hävdar "att ett barn till följd av skolgång regelmässigt tillbringar dygnsvilan på annan fastighet, anses bosatt hos föräldrarna"Jag vill hävda att min försörjingsplikt är uppfylld i och med att jag betalar allt för min dotter, och att mitt ex då inte har skäl att få pengar av mig längre. Och att 11$ folkbokföringslagen inte uppenbart pekar på att barnet "bor" just hos mamman under studieåret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En förälders underhållsskyldighet mot sina barn följer av 7 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 7:2 FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, om föräldern

1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller

2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Det framgår inte huruvida du har vårdnaden om dottern men då inget annat framgår utgår jag i det följande från att du och barnets mor har gemensam vårdnad. För att du ska behöva betala underhållsbidrag till dottern krävs då att barnet bor varaktigt tillsammans med endast den andra föräldern. Så verkar fallet ha varit fram tills utlandsflytten. Det borde dock nu inte anses att dottern fortfarande varaktigt bor med modern varför någon skyldighet för dig att betala underhållsbidrag inte längre finns.

Det finns en möjlighet att - trots att 7:2 inte är uppfylld - bli ålagd att betala underhållsbidrag. Detta följer av 7:6. För att så ska ske ska du dock försumma din underhållsskyldighet gentemot barnet. Underhållsskyldigheten framgår av 7:1 och jag gör inte den bedömningen att du på något sätt försummar den skyldigheten.

Det faktum att folkbokföringslagen har en definition på vad som är "boende" eller "bosatt" hos en förälder har ingen betydelse för hur samma krav ska tolkas i föräldrabalken som utgör annan lagstiftning.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gpng för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1636)
2021-02-24 Var kan man få hjälp om umgängesfrågor?
2021-02-22 Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?
2021-02-14 Skolval vid gemensam vårdnad
2021-02-13 Umgänge med barn som inte vill

Alla besvarade frågor (89541)