FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/11/2019

Underhållsskyldighet för sambos barn

Hej mitt namn är Malin och jag har flyttat ihop tillsammans med en man i ett hus som vi har köpt tillsammans och vi står på halva huset var. Jag själv har inga barn men han har två barn sedan tidigare och de bor hos oss varannan vecka. Han och hans ex (mamman till barnen) bråkade när de var tillsammans och har nu även om både har gått vidare i nya förhållande så fortsätter de och bråkar om pengar hela tiden om vem och vad som ska köpas till barnen. Så det jag nu undrar är vad är mina skyldighet som hans sambo att hjälpa till och försörja hans barn. Betala för huset och maten känns som en självklarhet men gällande kläder, fritidsintresse och materiella saker är det något som jag också ska betala för?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar och vårdnadshavare har skyldigheter gentemot barnet:

Huvudregeln är att barnets föräldrar är ansvariga för försörjningen av sina barn. Föräldrarnas betalningsförmåga och barnets behov av underhåll bestämmer underhållets storlek, enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB).

Dessutom har en vårdnadshavare ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och god fostran samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 1 § FB och 6 kap. 2 § FB).

Vårdnadshavare är vanligtvis barnets båda föräldrar, om de har varit gifta med varandra. Annars är modern ensam vårdnadshavare (6 kap 3 § FB). Om föräldrarna sedan skiljer sig är båda föräldrar vårdnadshavare om de har gemensam vårdnad av barnen. En person som gifter sig med, eller sambor med, någon som har barn blir inte vårdnadshavare till barnen och har därför i huvudsak inget rättsligt ansvar för barnens personliga förhållanden.

Du kan i vissa fall bli underhållsskyldig gentemot barnen:

Om du varaktigt bor tillsammans med en förälder som har vårdnaden om barnen som också bor där, blir du underhållsskyldig mot barnen, om ni gifter er eller skaffar gemensamma barn (7 kap. 5 § FB). En sådan underhållsskyldighet avser främst att barnet ska få sin grundförsörjning tillgodosedd men kan också innebära en högre standard, om föräldrarnas ekonomi tillåter det. Underhållsskyldigheten gäller dock endast i första hand den mån barnets båda föräldrar inte kan tillgodose barnets behov av underhåll (7 kap. 5 § 2 st. FB).

Sammanfattning:

Det sagda innebär alltså att du inte har någon lagstadgad skyldighet att försörja din sambos barn om ni inte gifter er eller skaffar gemensamma barn. Även då slipper du försörja barnen så länge föräldrarna har möjlighet att tillgodose barnens behov. Du behöver alltså varken betala för mat, kläder, fritidsintressen eller materiella saker utan det är föräldrarna till barnen skyldiga att göra.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”