Underhållsskyldighet för sambos barn

Hej jag är en man på 37 år och äger ett hus sedan 11 år.

Sedan 4 år kilar jag stadigt med en tjej som även har ett barn på 6 år sedan tidigare. Kontakt med biologisk pappa saknas helt.

Hon har flyttat in i huset (3 år sedan) med sin dotter och inga papper är upprättade oss emellan. Vidare, hon har hela tiden varit arbetslös och inte betalat 1 krona genom åren för varmvatten, el, sophämtning, underhåll, reparationer, vatten eller övrigt slitage och kostnader hon åsamkar genom medveten skadegörelse av mina bilar tex.

Nu kommer vi vuxna inte överens och hon hittar ingen lägenhet att flytta till (arbetslös utan kapital). Hon hävdar att hon med lagstöd kan tvinga bort mig från huset så att hennes dotter kan bo kvar i området där hon skaffat sig kompisar och går i skolan etc. Stämmer detta verkligen?

Hon hävdar vidare att jag ska även fortsättningsvis ska betala för hennes boende samt att OM hon skulle hitta en lägenhet så ska hon tvinga dit mig direkt.

Jag känner mig utnyttjad och kränkt samt utan lösning på problemet. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av din fråga förstår jag det som att du och din flickvän är sambos i ditt hus sedan tre år. Jag tolkar ditt uttryck ”kila stadigt” som att ni är sambos men inte gifta och ”hus” som bostadsfastighet. Av detta ser jag två frågor: kan din sambo överta ditt hus med stöd av sambolagen och har du någon underhållsplikt för din sambos barn

Övertagande av bostad

Som jag förstår det ska nu ert samboförhållande upplösas, ni ska alltså flytta från varandra. Det kan då bli tal om en bodelning där samboegendom (bostad och bohag som införskaffats tillsammans eller i syfte att det ska vara sambornas gemensamma) delas mellan er. Vad som är samboegendom följer av sambolagen 3 och 4§ och grunden för bodelning finns i 8§. Ditt hus är inte att se som samboegendom då du införskaffat det innan samboförhållandet inleddes och syftet med husköpet var inte att det skulle vara en gemensam bostad för dig och din nuvarande sambo.
Det finns också en möjlighet i sambolagen 22§ att överta en hyresrätt eller bostadsrätt trots att denna inte ingår i samboegendomen. Dock gäller detta inte bostadsfastigheter och någon möjlighet att överta ditt hus ser jag således inte.

Underhållsplikt för sambos barn

Enligt föräldrabalken 7 kap1§ har en förälder skyldighet att försörja sina barn utefter barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga. Då du inte är biologisk förälder till barnet och vad jag förstår inte heller adopterat denna, har du ingen skyldighet att bidra till underhållet för sambons barn. Dock stadgar 7 kap 5§ att en person som bor med ett barn och dennes förälder, kan ha en underhållsplikt gentemot barnet. Som krav uppställs att denne person (alltså du) antingen är gift med föräldern eller har ett gemensamt barn med föräldern. Av din fråga förstår jag det som att inget av dessa förutsättningar ligger för handen och du har således ingen underhållsskyldighet för din sambos barn.

Sammanfattningsvis ser jag inte att din sambos eventuella krav har något lagstöd

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”