FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt16/03/2019

Underhållsskyldighet för barn placerat på HVB-hem

En bekant har ett barn som han betalar underhåll för. Barnet är nu placerat på HVB-hem. Ska pappan betala både underhåll till mamman och till HVB-hemmet eller endast till HVB-HEMMET?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

När ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver, enligt 8 kap. 1 § 2 stycket socialtjänstlagen. Pappan och mamman ska alltså tillsammans betala en skälig del av kommunens kostnader.

Med andra ord behöver pappan endast betala till HVB-hemmet så länge barnet är placerat hos dem.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam NaderiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?