Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2020-04-25 i Barnrätt
FRÅGA
När barnet fyllt 18 och ej bor hemma hos någon , studerar men förälldrarna inte är tillsammans har båda skylldighet till underhållets helasumma som är nu, varge månad, var för sig eller halva var.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB).

Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Storleken på eventuellt underhållsbidrag kan bestämmas genom avtal, eller om ni inte kan komma överens, i domstol (7 kap. 2 § 2 st. FB).

Om du vill läsa mer om din underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Det går givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om du skulle ha fler frågor.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1523)
2020-09-29 Kan man ha tre juridiska föräldrar?
2020-09-28 Får Socialtjänsten samtala med ett barn utan vårdnadshavarnas vetskap?
2020-09-27 Ensam vårdad på grund av alkoholmissbruk?
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?

Alla besvarade frågor (84563)