Underhållsplikt för bostadsrättshavare!

2020-10-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag bor i en bostadsrätt där vissa fönster är i behov av utbyte p.g.a ålder och skick på speciellt bågar/tätningar.Styrelsen anser att kostnaden för detta skall tas av mig p.g.a. följande skrivning i stadgarna.Utdrag från stadgar: 35 § Bostadsrättshavares ansvar…….Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:• glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning och kittning.Underhåll o reparationer tolkar jag som att jag skall skrapa, måla, olja laga men inte om det handlar om att byta ut gamla fönster. Tacksam för er tolkning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din bostadsrättsförening vill att du ska byta ut dina fönster och att detta ansvar, enligt styrelsen, ska tillfalla dig på grund av en skrivelse i stadgarna. Din fråga är nu hur denna bestämmelse i stadgarna ska tolkas.

Bostadsrättslagen

Enligt lag så ska bostadsrättshavaren se till att lägenhetens inre hålls i gott skick. Bostadsrättsföreningen har sedan möjlighet att i stadgarna precisera vad som menas med detta. I lagen anges att det finns vissa saker som bostadsrättsföreningen inte kan förmå bostadsrättshavaren att betala. Exempel på sådana saker är reparationer för avlopp, gas, m.m (7 kap. 12 § Bostadsrättslagen).

Reparation och underhåll

Som det konstaterats så kan alltså bostadsrättsföreningen i stadgarna precisera vad bostadsrättshavaren ska ansvara för. Jag kan enbart göra en tolkningar av den bestämmelse i stadgarna som jag har tagit del av. Eftersom det i stadgarna specifikt räknas upp vilka delar av fönstret som omfattas av underhålls- och reparationsskyldigheten så tolkar jag det som att det av bostadsrättshavaren kan krävas att han eller hon åtgärdar något som är trasigt och att denna åtgärd skulle kunna omfatta ett utbyte av det som är trasigt.

Något som däremot kan disskuteras är om du kan reparera de delar av fönstret som måste bytas ut, utan att byta ut hela fönstret. I så fall borde det finnas en möjlighet för dig att enbart åtgärda dessa delar och ändå uppfylla din underhålls- och reparationsplikt.

Vad kan du göra nu

Det ska poängteras att detta enbart är min tolkning av den information som jag har tagit del av. Frågan tar till stor del sikte på avtalstolkning och det är mycket svårt att tolka en bestämmelse i stadgarna utan att ha tillgång till hela materialet. Du är därför välkommen att boka tid med Lawlines jurister för fortsatt vägledning (https://www.lawline.se/boka).

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1188)
2021-05-13 Störande grannar på nattetid, vad kan jag göra?
2021-05-13 Kan en bostadsrättsförening förbjuda djur på en utomhusgård?
2021-05-12 Vem ansvarar för reparation av ett element i en bostadsrätt?
2021-05-12 Störande buller - renoveringstider

Alla besvarade frågor (92193)