Underhållsbidrag till sambos barn

2019-04-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min ex.man kom fram till en förlikning gällande underhåll för vårt barn. Men det var baserat på min och min sambos ekonomi då vi delar.Nu har det kommit fram att han hade flickvän då och hon har också flyttat in hos honom.Min fråga är nu om barnen kan få summan ändrad i underhåll eller inte pga hans samboförhållande?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är föräldrabalk (FB).

Föräldrars underhållsskyldighet finns som grundläggande bestämmelse i 7:1 1 st 1 men FB. Föräldrar ska enligt bestämmelsen svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Oavsett om föräldrarna bor ihop eller inte. I 7:2 FB regleras föräldrars skyldighet att betala underhållsbidrag till barnet för att fullgöra underhållsskyldigheten. Detta ska ske om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Utgångspunkten för bedömningen av föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomst- och förmögenhetsförhållandena.

I 7:5 FB framgår det att styvföräldrar (man/fru eller sambo) även kan ha underhållsskyldighet till styvbarnet i vissa fall. Om föräldern till barnet är gift med styvföräldern kan styvföräldern också vara underhållsskyldig, om styvföräldern bor tillsammans med styvbarnet. En sambo (det vill säga styvföräldern) som bor tillsammans med barnet kan också vara underhållsskyldig, dock enbart om sambon har ett gemensamt barn med föräldern. Det är alltså inte enbart biologiska och adoptivföräldrar som är underhållsskyldiga, även styvföräldrar kan åläggas denna skyldighet i vissa fall. Ansvaret är dock subsidiärt till föräldrarnas ansvar, den kommer alltså i andra hand och kan då komma att höja levnadsstandarden för styvbarnet.

Vidare kan den nuvarande sambon ha bidragit till att din ex-mans kostnader för levnad minskat, isåfall kan en omberäkning av bidraget behövas göras (om de exempelvis nu delar på hyran eller dylikt). Har underhållsbidrag beslutats mellan er genom avtal måste ni komma överens igen om ni vill ändra detta. Kan ni inte komma överens är det en domstol du får vända dig till för att fastställa underhållsbidraget. Denna process kan dock vara kostsam vilket bör tas i beakt.

På försäkringskassans hemsida finns en uträkningsmodell som kan vara till hjälp, se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte att annars höra av dig till Lawline igen

Med vänliga hälsningar
Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80616)