FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/11/2018

Underhållsbidrag till barn vid växelvis boende

Hej,

Jag undrar vad som gäller angående underhållsbidrag vid växelvist boende. Barnen spenderar halva tiden hos oss båda föräldrar, och den ena av oss tjänar mer än den andra.

Båda är väl avlönade och har möjlighet att tillhandahålla både boende som var och en äger, kläder, aktiviteter, utlandsresor etc. vi har båda nya partners att dela boendekostnader. Kort sagt är levnadsstandarden i dagligt liv snarlik.

Den ena av oss har en inkomst på ca 80.000 per månad. Den andra 40.000 och har i tillägg ett eget bolag där en kapital för tillfället byggs upp, alltså det finns vinster i bolaget som ännu inte delats ut eller betalats ut som lön.

När blir aktuellt med underhållsbidrag? Hur fungerar det i vårat fall där inkomster skiljer sig åt och samtidigt levnadsstandard är snarlik och god?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan bli aktuellt med underhållsbidrag till barn vid växelvis boende. Regler om underhållsbidrag till barn finns i Föräldrabalken (FB).

En förälder ska betala underhållsbidrag under två situationer. Den första situationen där underhållsbidrag kan bli aktuellt är om föräldern inte har vårdnad om barnet och inte heller bor varaktigt tillsammans med barnet. Den andra situationen är om föräldern har vårdnad om barnet, men barnet bara varaktigt bor hos den andra föräldern (7 kap. 2§ FB). Du skriver att barnen bor växelvis hos er och alltså spenderar hälften av tiden hos dig och hälften av tiden hos den andre föräldern. Barnen anses därför varaktigt bo hos båda sina föräldrar och någon möjlighet att kräva underhållsbidrag finns som huvudregel inte.

Det finns dock en undantagsregel som kan bli aktuell vid just växelvis boende, när inte underhållsbidrag enligt huvudregeln kan utgå. Man anser att barnen vid växelvis boende ska ha rätt att leva på en ekonomisk standard som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. Barnen ska alltså inte behöva ha en hög ekonomisk standard hos en förälder, men en lägre standard hos den andre föräldern. Skulle så vara fallet kan den bättre ekonomiskt ställde föräldern anses vara försumlig och tvingas betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 6§ FB och NJA 2013 s.955). Du skriver att ni har en liknande levnadsstandard och jag tolkar det som att barnens ekonomiska standard därför inte skiljer sig alltför mycket beroende på vilken förälder de bor hos. Inte heller undantagsregeln bör därför bli aktuell.

Min bedömning är att något underhållsbidrag till barnen inte bör bli aktuellt i er situation.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000