FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/10/2017

Underhållsbidrag beroende på ekonomisk förmåga

Hej!

Min före detta man och jag har tre barn i åldrarna 9, 13, 15. Vi separerade för snart två år sedan. Jag har på senare tid förstått att varje förälder ska bidra för kostnader gällande barnen, utifrån sin ekonomiska förmåga. Vi har hela tiden lagt ut lika mycket pengar trots att han tjänar dubbelt så mycket som jag, sitter med i en styrelse med arvode samt hyr ut sitt hus då och då och därigenom får in extra pengar. Jag känner mig osäker på vad som gäller här. Han låter mig ha barnbidraget vilket är tacksamt men skillnaden mellan våra inkomster (han har dessutom inte lika stora utgifter för bostaden som jag har) är fortfarande stor. Jag har tagit upp detta med honom men fick till svar att han funderade på att starta en egen verksamhet snart och inte ha kvar sin nuvarande anställning utan i så fall leva på lånade pengar vilket innebär att han inte längre skulle ha den lönen han har nu.

Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka här och vad som är rätt när det gäller hur vi ska fördela utgifterna för barnen. Vad gäller i ett fall som detta? Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning

Ann

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du nämner ska båda föräldrarna svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Detta regleras i 7 kapitlet 1 § Föräldrabalken (FB).

För att avgöra hur mycket "ett barn kostar" finns det schabloner, bland annat på konsumentverkets hemsida. Däremot är det också viktigt att göra en bedömning utifrån barnets enskilda behov, exempelvis kan ett funktionshinder göra så att barnet har ett större behov och således "kostar mer". Vidare kan man i fall då en förälder har det gott ställt, se till att mindre viktiga behov hos barnet tillgodoses.

Då man avgör en förälders ekonomiska förmåga tittar man främst på förvärvsinkomst, det vill säga vad föräldern tjänar. Däremot finns det prejudikat som säger att om en förälder utan en godtycklig anledning inte utnyttjar sin förvärvsförmåga så beräknas underhållsbidraget med utgångspunkt i den inkomst föräldern skulle haft om han/hon nu utnyttjat sin förvärvsförmåga.

Det framkommer inte i frågan hur boendesituationen för barnen ser ut. Detta påverkar också bedömningen av hur mycket varje förälder ska bidra ekonomiskt. Om barnen bor i större utsträckning hos dig kan deras pappa ha en underhållsskyldighet och behöva betala underhållsbidrag till barnen enligt 7 kapitlet 2 § FB. Detta blir däremot generellt inte fallet om barnen bor växelvist, det vill säga hälften hos dig och hälften hos pappan.

I NJA 2013:86 s 964 föreskrivs däremot att ett barn som bor växelvist hos sina föräldrar ska ha rätt till en liknande standard som den föräldern som har det bäst ekonomist ställt. Detta tyder på att den förälder som har det bäst ekonomiskt ställt kan bli skyldig att se till att barnen har samma standard när de inte bor hos denne och därav betala underhållsbidrag enligt 7 kapitlet 6 § FB.

För att besvara din fråga har du rätt i att de skillnader du och din exman har i förvärvsförmåga kan leda till att din exman bör betala mer, då beroende på barnens behov. Det faktum att han tänkt på att säga upp sig kan leda till att han minskar sin förvärvsförmåga, men som nämnt finns det rättsfall som säger att om en förälder utan godtycklig anledning inte utnyttjar sin förvärvsförmåga så beräknas underhållsbidraget med utgångspunkt i den tidigare förvärvsförmågan.

Jag har ingen kunskap i vilka behov dina barn har men kanske kan även din exman betala på andra sätt än genom underhållsbidrag, så som att stå för kostnader för kläder eller fritidsintressen, sätta in pengar på barnens konton osv. Du nämner att du redan får hela summan av barnbidraget vilket också givetvis påverkar bedömningen.

Jag hoppas att jag kunnat ge dig en inblick i hur juridiken fungerar på området. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Therese YngweRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000