Underhåll vid växelvist boende

2017-08-11 i Underhåll
FRÅGA
Hej !Har delad vårdnad o underhåll på 3000 i månadenNu ska vi ha växelvis boende o nu undrar jag hur mycket jag kan få i underhåll ? Hälften eller ? är bara en prövotid.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).

Båda föräldrarna är underhållsskyldiga för sitt barn utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §. En förälder kan antingen fullgöra sin underhållsskyldighet genom att ha barnet varaktigt boende hos sig och därigenom betala löpande utgifter för barnet eller genom att betala underhållsbidrag till barnet, FB 7 kap. 2 §. Om barnet bor växelvis hos föräldrarna, alltså ungefär lika mycket hos båda, är huvudregeln att ingen av föräldrarna ska betala underhållsbidrag.

Enligt ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2013 s 955) kan dock en förälder i vissa fall åläggas att betala underhållsbidrag till barnet trots att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Detta är under förutsättning att den föräldern har avsevärt större ekonomisk förmåga än den andra föräldern.

Om det är så att ditt barns pappa har avsevärt större ekonomisk förmåga än dig är det alltså möjligt att han fortfarande kan bli underhållsskyldig trots att boendet nu ska vara växelvist, annars är huvudregeln att ingen av er ska betala underhållsbidrag till barnet.

Det finns dock en möjlighet att söka underhållsstöd från Försäkringskassan vid växelvist boende. Vad som krävs för att få underhållsstöd i en sådan situation är att barnet är folkbokfört hos en av föräldrarna, att föräldrarna har gemensam vårdnad eller att en av föräldrarna har enskild vårdnad, att den sökande föräldern och barnet bor i Sverige och att barnet bor hos den sökande föräldern under minst tolv dagar per månad. Det finns även en gräns för hur mycket man som sökande får tjäna per år då detta alternativ enbart riktar sig till föräldrar med låga inkomster. Du kan läsa mer och ansöka om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida, se här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94359)