FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott02/02/2018

Underårigs brottslighet och belastningsregistrets påverkan på ens liv

Hej!

jag är 17 år gammal och när jag var precis fyllt 16 så åkte jag dit på weed av polisen. Dom ringde mina förändrar och sa att det skulle inledas en förundersökning och att jag skulle bli kontaktad. Har inte hört ett ljud sen dess. Men i slutet av mitt 16:onde år så åkte jag dit på snatteri och nu är jag kallad till domstol. Hur kommer detta påverka mitt liv? Och varför blir jag inte kontaktad av någon om weedet? Kommer jag kunna ta körkort när jag är 18?

Lawline svarar

Hej!

Stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag ska försöka vägleda dig så gott som möjligt.

Bestämmelser om dessa brott och påföljderna därtill regleras i Brottsbalken (BrB) samt Narkotikastrafflagen

Förutsättningen för att ett brott ska få en påföljd (ett straff) är att personen är över 15 år, BrB 1:6. Av vad jag kan utläsa av din fråga så är den aktuella personen 15 år eller äldre.

Snatteri (ringa stöld): påföljd och påverkan

Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader, 8:2 BrB. Dock är fängelse inte aktuellt för någon som är under 18 år, isåfall kan utdömas till sluten ungdomsvård, men den vanligaste påföljden, oavsett gärningspersonens ålder, är böter, 30:5 BrB.

Om du döms för ett brott kommer du att registreras i polisens belastningsregister och det kan påverka möjligheterna att få körkort eller att få vissa arbeten. Hur länge ett brott finns kvar i det nämnda registret är beroende av ålder vid gärningstillfället och påföljden. Om vi säger att du döms till böter kommer registreringen finnas kvar i fem år.

Jag vill även tillägga att åklagaren har möjlighet till något som kallas åtalsunderlåtelse. Det innebär att personen visserligen har begått ett brott men att brottet är lindrigt och att det då varken blir åtal, rättegång eller påföljd. Denna bestämmelse återfinns i 20:7 rättegångsbalken. Du kommer dock ändå finnas med i belastningsregistret

Innehav av droger: påföljd och påverkan

Att du vid 16 år gammal innehade narkotika är ett narkotikabrott, jag har inte möjlighet att bedöma om det handlar om ett ringa brott, brott av "normalgraden" eller grovt narkotikabrott. Detta beror på vad du haft för syfte med att inneha den (eget bruk, försäljning etc.) och avgörs också av mängden. Detta framgår av Narkotikastrafflagen (NSL). Även här kan du, eftersom du är under 18, inte dömas till fängelse och böter blir aktuell vid ringa narkotikabrott. Även här kan åtalsunderlåtelse vara en väg att gå från åklagarens sida beroende på brottets allvar.

Sammanfattning och dina möjligheter att ta körkort

För att sammanfatta svaret ovan tror jag att påföljden för dina brott förmodligen blir böter eller åtalsunderlåtelse men jag kan inte svara närmare än så eftersom jag inte har alla omständigheter. Brotten kommer också att registreras i belastningsregistret under ett antal år. En notering i registret är nästan enbart tillgänglig för domstolar och myndigheter. Det innebär till exempel att du, om du skulle begå nya brott, kommer att få en annan bedömning av vilket straff som är lämpligt. Gällande din fråga om att ta körkort är det Länsstyrelsen som beslutar om körkortstillstånd och de har enligt 10 § 6 punkten, Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag från belastningsregistret och gör sedan enligt 3:2 Körkortslagen en bedömning om du är lämplig för körkort. Om du döms kan du komma att spärras från att få tillståndet beviljat en viss tid, upp till tre år, 3:9 Körkortslagen.

Jag hoppas att du fått vägledning i din fråga och tveka inte att ställa en ny fråga om du behöver mer hjälp!

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Hittade du inte det du sökte?