Underårig ingick avtal om bilvärdering, är avtalet ogiltigt?

2018-09-30 i Omyndiga
FRÅGA
Hej, jag har gjort en bilvärdering, som skulle vara gratis. Nu kom det en räkning på 2000kr. Jag gick med på villkoren trots att jag inte läst dem och jag är under 18 år. Vet att jag har gjort fel, men hur ska jag göra. Är oerhört tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underårigas rättshandlingsförmåga återfinns i Föräldrabalkens (FB) kapitel 9.

Som utgångspunkt saknar man rättshandlingsförmåga om man är under 18 år, 9 kap 1 § FB. Det innebär att man själv inte får råda över sin egendom och ej åta sig förbindelser (exempelvis avtal eller köp). Avtalet blir i så fall ogiltigt om inte avtalet blivit godkänt av en vårdnadshavare antingen vid avtalets ingående eller efteråt, 9 kap 6 § FB. Ibland kan det dock uppstå situationer då det är finns anledning för näringsidkaren att anta att det finns ett godkännande. Det klassiska exemplet är när ett barn går och handlar i mataffären för mindre summor. I ditt fall är det dock inte fråga om en sådan situation, eftersom en underårig inte ens kan inneha körkort och därmed ter det sig orimligt att en vårdnadshavare skulle godkänna en bilvärdering. Som sagt är avtalet ogiltigt och prestationerna ska gå åter, det vill säga du ska inte behöva betala för bilvärderingen. I det här fallet är det dock fråga om en tjänst som har utförts och som i praktiken därmed inte kan gå tillbaka. Om köpet inte kan gå tillbaka ska den underårige enbart ersätta det som varit till nytta för denne. En bilvärdering kan inte anses vara till nytta för en underårig och således har näringsidkaren inte rätt att få ersättning. Det är näringsidkaren som ska bevisa att det har funnits ett godkännande från föräldrarna.

Du skriver dock att det fanns villkor som du inte läste. Om du har accepterat ett par villkor där det framgår att bilvärderingen kostade 2000 kr samt att det framgår att man måste vara minst 18 år för att ingå avtalet kan det bli fråga om vilseledande uppgifter. I 9 kap 7 § 2 st FB, framgår det vad som händer om den underårige har vilselett sin motpart genom falska uppgifter hur gammal man är. Ett vilseledande med falska uppgifter kan ha skett om man exempelvis har accepterat villkor där det framgår att man ska vara minst 18 år. Om du har genom falska uppgifter utgett dig för att vara 18 år måste du dock utge skälig ersättning för den förlust som bolaget har fått på grund av uteblivet avtal.

Om det inte framgick i villkoren att man behövde vara 18 år föreslår jag att du tillsammans med dina föräldrar kontaktar bolaget och berättar att det inte har funnits ett samtycke från föräldrarna. Det är som sagt bolaget som ska visa på att samtycke fanns eller att det i vart fall fanns anledning för dem att utgå ifrån att det fanns ett samtycke (vilket jag tror de kommer få svårt att visa på). Eftersom en bilvärdering inte ens är till nytta för en underårig kommer du i så fall inte behöva betala för den.

Om du däremot har accepterat ett avtal där det framgår att man måste vara 18 år och att bilvärderingen kostade 2000 kr måste du tyvärr betala ersättning till bolaget för deras förlust. I så fall föreslår jag att du tillsammans med dina föräldrar kontaktar bolaget för att reda ut detta.

Om ni inte kan komma överens med bolaget kan ni anmäla bolaget till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), https://www.arn.se/konsument/

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänliga hälsning,

Lovisa Sidén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (113)
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?
2019-03-31 Kan omyndiga ingå ett avtal om friskrivning från skadestånd?

Alla besvarade frågor (68021)