FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/11/2018

Under vilka omständigheter får socialtjänsten samtala enskilt med barn utan vårdnadshavares samtycke?

När det väckts en orosanmälan kring ett barn har socialnämnden rätt att förhöra en treåring utan närvaro av föräldrar eller annan vuxen som barnet är trygg med. Föräldrarna informerades i efterhand, rätt eller fel.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Vid åtgärder inom socialtjänsten som rör barn ska principen om barnets bästa särskilt beaktas, 1 kap. 2 § socialtjänstlagen. Det innebär att barnets ställning stärks och att alla åtgärder sker i enlighet med vad som är bäst för barnet. Att en treåring ensam samtalar med socialtjänsten kan inte bedömas ha skett i enlighet med barnets bästa. Det är en främmande situation som barnet ställs inför, med främmande människor och dessutom utan sina föräldrar. Barnet har dock alltid rätt att komma till tals om hen själv vill det, 11 kap. 10 § socialtjänstlagen. När det gäller barn under 15 år är det oklart hur barnets rätt att komma till tals ska behandlas i förhållande till om det saknas samtycke från vårdnadshavarna till ett enskilt samtal med barnet.

Om barnet har en tillräcklig ålder eller mognad för att själv besluta om att medverka i samtalet får dock socialtjänsten ensam samtala med barnet, 3 kap. 5 § socialtjänstlagen. Jag själv skulle inte säga att en treåring kan anses ha tillräcklig ålder eller mognad för att själv kunna besluta om att medverka eller inte.

En annan förutsättning för att socialtjänsten ska få samtala enskilt med ett barn utan vårdnadshavares samtycke är att en utredning efter en orosanmälan har påbörjats, 11 kap. 2 § och 11 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Det är för mig svårt att utan så många omständigheter om det specifika fallet uttala mig angående om det enskilda samtalet med barnet var rätt eller fel. Däremot är det fel att föräldrarna inte ens informerades om samtalet och därmed inte hann ta ställning till det. Sammantaget skulle jag med hänsyn till att samtalet med treåringen skedde direkt efter orosanmälan utan att en utredning var påbörjad, utan att barnets vårdnadshavare hade samtyckt till samtalet och på grund av barnets låga ålder säga att det inte har gått rätt till.

Om du vill anmäla ett klagomål på socialtjänsten kan du göra det här. På samma sida hittar du även mer information om hur ett klagomål går till.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alma LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000