Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

2021-01-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har två frågor angåande mitt ärende: mitt barn fick stöd med LVU när han var 1,5 år och han flyttada till olika familjhem I olika akuthem. Nu är han 7 år och jag undrar om jag kan alltså jag är barnets biologiska mamma så kan vårdnaden flyttas igen till mig? Mina frågor på ett tydligt sätt är : Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att vårdnaden ska flyttas över till familjehemsföräldrar? Har barnet (enligt någon bestämmelse) själv något att säga till om i bedömningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har ditt barn vårdats med stöd av LVU i fem och ett halvt år. Du skriver att ditt barn har flyttat mellan olika familjehem under den här tiden. Det är först när barnet har bott i samma familjehem under tre års tid som socialtjänsten ska göra en bedömning av om det finns anledning att ansöka om att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (13 § LVU). Det som enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken beaktas vid bedömningen är om det är uppenbart att det bästa för barnet är att bo kvar hos familjehemsföräldrarna och att vårdnaden flyttas över till dem. Att det ska vara "uppenbart" innebär att det är ett högt ställt krav för att överflyttning av vårdnaden ska kunna ske. Om socialtjänsten bedömer att det höga kravet är uppfyllt ska den ansöka om överflyttning.

Vad gäller barnets egen vilja kan sägas att bedömningen som socialtjänsten gör ska utgå från barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I det ligger att hänsyn också ska tas till barnets vilja men att detta sker med beaktande av barnets ålder och mognad. Det innebär alltså att man även ska lyssna till vad barnet har att säga om saken. Ditt barn kommer troligen att få uttrycka sin vilja gällande detta eftersom även yngre barn brukar få göra det.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1674)
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

Alla besvarade frågor (91133)