Under vilka förutsättningar kan man dömas för våldtäkt?

Hej, ska göra en lång historia kort...jag hade ett one night stand för snart 3 månader sedan som på hennes initiativ bestod mest på anal sex....jag trodde vi båda uppskattade denna kvällen.... gav telefon nummer på morgonen å frågade om hon ville ha frukost... allt var fridens... men hon skulle jobba så det hade hon inte tid med... ok tänkte jag.

3 dagar senare fick jag ett sms där hon skriver att jag våldtagit henne, jag bad henne förklara sig...

Jag ska visst ha förstört hon säger hon... jag har sakt till henne om jag nu råkat skada henne på något sätt, så är det en ren olyckshändelse... jag har även frågat henne och fått det bekräftat av henne att det inte varit något tvång eller våld inblandat, hon visste att hon kunde avbryta när som helst... så som det ska vara...

Jag förstår verkligen inte... det ända hon säger är att jag inte lyssnade på henne vilket jag menar att jag gjorde...

Allt detta har jag på sms från henne..

Samlaget slutfördes aldrig pga mig...

Hon säger nu att hon inte ska anmäla mig men vill att jag betalar ca 1000kr för medecin å läkarkostnader, så ska hon glömma mig å hela saken.... jag betalar gärna om det nu är så att jag av en olyckshändelse skadat henne på något sätt...vilket jag skulle ha gjort för vem som helst i vilken sitiuation som helst om jag råkat skada någon

Men om jag gör det är det som att erkänna att jag våldtagit henne, kan det användas emot mig?

Jag vill bara få det överstökat... så jag kan leva igen...

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska få klarhet i vad som krävs för att någon ska dömas för våldtäkt redogör jag först och främst för förutsättningarna för detta på ett mer allmänt plan.

Brott brukar sägas ha två sidor; en objektiv och en subjektiv sida. Båda dessa sidor måste vara uppfyllda för att ett brott kan anses vara begånget och jag har därför valt behandla dessa i två skilda rubriker.

Den objektiva sidan

Den objektiva sidan är den handling som gärningspersonen företagit, vilken måste stå i överensstämmelse med lagtextens beskrivning av brottet. Brottet våldtäkt regleras i 6 kap. 1 § brottsbalken (här) och kan begås på olika sätt.

I bestämmelsens första stycke föreskrivs att den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt.

Det krävs alltså att man antingen genom (1) misshandel eller annars genom våld (i detta innefattas bl.a. knytnävsslag men även lindrigare former av våld, som att ex. hålla fast någon eller dra i personens kläder eller armar) eller genom (2) hot om brottslig gärning (ex. hot om misshandel) tvingar person till samlag eller jämförlig sexuell handling. Vad som utgör en jämförlig handling är bl.a. analsex, men det krävs alltså att handlingen tvingas fram på något av ovanstående sätt.

I paragrafens andra stycke framgår att även en person som genomför ett samlag eller en sexuell handling som är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation kan dömas för våldtäkt.

Den subjektiva sidan

Den andra sidan av brottet är den subjektiva sidan vilken innebär att gärningspersonen måste haft uppsåt till handlingen som ligger till grund för brottet. Att man har uppsåt innebär som du kanske vet att man medvetet företar en handling för att åstadkomma en viss effekt. Man kan ju ex. råka åsamka en person en kroppsskada, men är det en ren olyckshändelse vore det givetvis orimligt att personen dömd för misshandel - den objektiva sidan av brottet är i ett sådant fall uppfylld men inte den subjektiva. För att dömas för våldtäkt måste man alltså ha haft uppsåt till handlingen som ligger till grund för brottet, ex. att genom hot om våld genomföra samlag med annan.

Sammanfattning

Utifrån din beskrivning av händelsen tycks inte finnas tillräckligt stöd för att anse att du gjort dig skyldig till våldtäkt. Jag har dock utgått från väldigt knapphändig information och vid en ev. rättegång kommer givetvis en omfattande utredning att ha ägt rum och det är åklagarens uppgift att bevisa att du både handlat på ett sätt som objektivt sätt utgör våldtäkt (eller annat sexualbrott), men även att du hade uppsåt. Det tycks vara så att ni har olika uppfattning om exakt vad som hände den aktuella tidpunkten och det är ytterst en bevisfråga. Väljer tjejen att inte anmäla kommer det dock med största sannolikhet aldrig att bli någon rättegång.

Du har i dagsläget ingen skyldighet att betala de 1 000 kr som hon kräver, men du kan givetvis välja att hjälpa henne med denna kostnad mot bakgrund av att du anser att det som hänt visserligen var en ren olyckshändelse men att du, som i vilken annan olyckshändelse som helst, vill hjälpa till. Som jag ser det är detta en högst rimlig förklaring som inte skulle innebära att du på något sätt erkänner din skuld i en våldtäkt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”