Under sin livstid får arvlåtare ge bort egenom

2019-03-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
I min mormors testamente står det att hon har gett bort sitt sommarhus till mina två mostrar som gåva och huset räknas därför inte in i arvslotten. Då min mamma har gått bort har jag inte rätt till sommarhuset. Är det ok att ge bort en sådan värdefull gåva till två av tre döttrar?Frågande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under den tid man lever har man rätt att göra vad man vill med sin egendom, t.ex. sälja den eller ge bort i gåva. Det är först när man dör som det finns vissa begränsningar, t.ex. att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott oavsett vad som står i ett testamente (7 kap 1 § och 7 kap 3 § ärvdabalken). När det gäller gåvor till barn finns det dock vissa regler som är av intresse. Det finns nämligen en presumtion om att gåvor som arvlåtare, d.v.s. din mormor, har gett till sina barn under sin livstid är ett förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Denna presumtion kan dock brytas om det på något sätt framkommer att din mormor inte ville att det skulle vara ett förskott på arv. Man antar alltså att en gåva till barn är förskott på arv så länge det inte finns något som tyder på att det inte ska vara ett förskott. Ifall din mormor har skrivit i sitt testamente att det inte ska vara ett förskott är det inte ett förskott på arv och huset ska då inte räknas in i kvarlåtenskapen efter din mormor. Om det inte framkommer någonstans huruvida det ska vara ett förskott eller inte är presumtionen att det är ett förskott och det värde stugan hade vid gåvotillfället ska läggas till kvarlåtenskapen (6 kap 3 § ärvdabalken). Men det är alltså okej att ge bort egendom till vissa av sina barn under den tid man lever utan att ge till andra.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (444)
2021-06-22 Har barn arvsrätt om faderskapet inte är fastställt?
2021-06-20 Ärver min pappas nya fru det som tillhörde min mamma?
2021-06-14 Arvsrätt till nyfunnet syskon
2021-05-31 hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?

Alla besvarade frågor (93333)