Under hur lång tid får en bostadsrätt hyras ut i andra hand?

2018-10-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej. Jag äger en bostadsrätt och har fått en tjänst utomlands och skulle därför vilja hyra ut min lägenhet i andrahand. Ordföranden för min bostadsrättsförening påstår att jag endast får göra det i max 3 månader enligt lag. Vad säger lagen angående detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Eftersom din fråga handlar om uthyrning av en bostadsrätt aktualiseras bostadsrättslagen (BRL).

Här sägs att det krävs samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt (7 kap. 10 § BRL). Utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att under en tid bo någon annanstans.

Om styrelsen skulle vägra uthyrning kan tillstånd med vissa villkor och för begränsad tid sökas hos hyresnämnden (7 kap 11 § BRL). Det krävs då att bostadsrättshavaren uppvisar något skäl till uthyrningen. Skäl kan vara exempelvis arbete på annan ort, vistelse utomlands, studier, provboende, ålder eller sjukdom. Det som avses är situationer där bostadsrättshavaren vill behålla lägenheten för att kunna återvända till den efter en tid. Men i förarbetena framkommer att kraven på bostadsrättshavaren att visa att han eller hon har ett behov av att kunna komma tillbaka till lägenheten, kan sättas lågt. Vanligtvis brukar uthyrning i andra hand tillåtas för ca 1 år men längre tid än så kan medges.

Det måste finnas en befogad anledning från styrelsen att vägra samtycke.

Det saknas regler om hur länge en bostadsrättshavare får hyra ut en bostadsrätt. Det finns ingen bestämmelse som säger att uthyrning endast får ske i tre månader såsom ordföranden påstår. Uthyrningstiden regleras ofta i bostadsrättsföreningens stadgar men däremot inte i lag.

Hur du ska gå till väga

Arbete utomlands bör vara ett giltigt skäl till andrahandsuthyrning. Om styrelsen vägrar, eller endast tillåter uthyrning under 3 månader, tycker jag att du ska vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd under en bestämd tid. Här kan du ansöka om tillstånd.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll