Under hur lång tid får en bostadsrättslägenhet hyras ut?

2021-05-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, i huset där jag bor så har en bostadsrättsinnehavare med föreningens godkännande hyrt ut densamma i andra hand i c:a 20 års tid till ett stort antal olika personer. Är detta verkligen en laglig möjlighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först kort redogöra för vad som krävs för att en bostadsrättsägare ska kunna hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Sedan kommer jag besvara på din fråga om hur länge uthyrningen får pågå.

Får bostadsrättsägare hyra ut sin bostadsrätt i andra hand?

En person som äger en bostadsrätt får hyra ut denna i andra hand, men endast med styrelsens godkännande (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen inte godkänner uthyrningen, dvs. inte lämnar samtycke har bostadsrättsägare däremot en möjlighet att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos hyresnämnden (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Om bostadsrättsägaren får samtycke från hyresnämnden spelar det ingen roll om styrelsen nekat rätten till uthyrning. Det är däremot upp till hyresnämnden att göra denna bedömningen.

Under hur lång tid får en bostadsrättslägenhet hyras ut?

Det finns ingen lag som fastslår hur länge en andrahandsuthyrning av en bostadsrätt får vara. Det är upp till bostadsrättsföreningen att skriva in sådana regler i stadgarna. Om det inte står någonting i bostadsrättsföreningens stadgar, innebär det att det inte finns någon gräns för hur länge uthyrningen får pågå. De flesta bostadsrättsföreningar ger samtycke för andrahandsuthyrning ett år i taget och det brukar kunna förlängas om det finns skäl för det.

Sammanfattning

Det finns ingen tidsgräns för hur länge en bostadsrättslägenhet får hyras ut i andra hand. En bostadsrättsägare måste dock få samtycke av styrelsen för att en uthyrning kan ske. Om styrelsen godkänner uthyrningen finns det ingen lagstiftning som förbjuder det. Eftersom jag inte har tillgång till din förenings stadgar, kan jag tyvärr inte svara på om 20 års andrahandsuthyrning är skäligt eller i linje med föreningens stadgar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att skicka en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?