Undantag till presumtion om förskott på arv

2021-08-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Jag undrar följande: om en person som har två barn av någon anledning vill ge en summa pengar till det ena barnet medan denne lever utan att barnet som får pengarna inte ska få ett mindre arv längre fram när personen som vill skänka pengarna gått bort, hur bör man gå tillväga då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingars arvslott

När en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Huvudregeln är att bröstarvingarna har rätt till sin laglott (hälften av arvslotten).

Ge bort tillgångar och egendom under den avlidnes livstid:

Det föreligger en presumtion att de gåvor som en arvlåtare givit sin bröstarvinge när hen lever utgör förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Dock finns det undantag till presumtionen, tex om arvlåtaren föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder i ditt fall att om du vill ge bort en summa pengar till din ena bröstarvinge utan att det ska ses som förskott på arv måste du se till att INTE uppfylla kraven som gör att det föreligger en presumtion.

Rekommendation

Det lättaste sättet att göra detta är genom att upprätta ett gåvobrev eller testamente där det uttryckligen står att pengagåvan inte ska anses vara förskott på arv. Det omfattas då av det ena undantaget jag beskrev ovan. Dock måste du komma ihåg att båda bröstarvingarna har rätt till sin laglott det vill säga kan inte pengarna som du vill ge till din ena bröstarvinge inskränka på laglotten för den andra bröstarvingen.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?