Undantag från krav på serveringstillstånd

Jag och min kompis ska ha 20-årsfest och vi undrar om det är tillåtet att sälja alkohol på festen till ett lågt pris för att åtminstone minska våra kostnader lite grann. Vi kommer inte göra någon vinst. Alla som kommer på festen kommer vara 18 år men alla kommer inte ha fyllt 20. Lokalen är en gammal kyrka och man säljer inte alkohol där vanligtvis. Måste vi också erbjuda mat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline.

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i alkohollagen (se https://lagen.nu/2010:1622).

I alkohollagen framgår det att huvudregeln är att man behöver ett tillstånd från kommunen, det vill säga ett serveringstillstånd för att få servera alkohol (se https://lagen.nu/2010:1622#K8P1S1). Från denna huvudregel finns också ett undantag som säger att ett serveringstillstånd inte behövs om serveringen:
1. Sker vid ett enstaka tillfälle och för i förväg bestämda personer,
(Med detta menas att det avser en fest och att gästerna har fått en privat inbjudan)
2. Sker utan vinstintresse och att de enda kostnaderna för gästerna är självkostnadspriset av dryckerna,
(Självkostnadspriset är det pris som ni har fått betala när ni har köpt in dryckerna)
3. Samt sker i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker. (se https://lagen.nu/2010:1622#K8P1aS1)

Så länge ovanstående förutsättningar föreligger kan ni servera och sälja alkohol till ett lågt pris (inköpspriset) utan att ni har ett serveringstillstånd. Ni kan då gå plus minus noll vid försäljningen och därmed som du beskriver, minimera era kostnader. Ni kan även servera alkohol, trots att ni inte erbjuder mat. Tänk dock på att om ni erbjuder mat mot ersättning så kan detta anses vara en annan kostnad för gästerna i enlighet med andra punkten ovan, och att ni i sådant fall behöver ett serveringstillstånd, detsamma gäller om ni tar betalat för inträde på festen.

Vad gäller det faktum att alla på festen kommer att vara 18 år, men att alla inte kommer ha fyllt 20 år så sägs att alkoholdrycker inte får säljas eller annars lämnas ut till de som inte har fyllt 20 år, men att servering av alkohol får ske till den som har fyllt 18 år (se https://lagen.nu/2010:1622#K3P7S1).

Det ni kan göra för att vara helt säkra på att allt står rätt till är att kontakta de som utfärdar serveringstillstånd, det vill säga er kommun. De kan berätta vad som gäller och hur ni förväntas förhålla er till dessa regler.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000