Undantag från arbetsrättsliga regler för småföretag

2016-10-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Undantag i arbetsrättsliga regler gällande nystartade företag/små företag.Hej.Arbetsgivare med högst 10 arbetstagare får göra undantag från turordningsreglerna. Finns det fler exempel där undantag får göras baserat på företagets storlek?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som Du säger kan en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten från turordningsreglerna enligt 22 § andra stycket lag (1982:80) om anställningsskydd.

Däremot finns det mig veterligen inga andra undantagsregler som riktar sig specifikt till småföretag. Det kan nämnas att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte omfattas av reglerna i LAS enligt 1 § andra stycket andra punkten. Detta är av intresse eftersom många småföretag är familjeföretag. Således kan en arbetstagare som tillhör sin arbetsgivare undantas från turordningsreglerna eftersom en sådan arbetstagare inte omfattas av lagens tillämpningsområde alls.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1775)
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?
2020-09-30 Stämmer min löneutbetalning när det saknas innestående lön?
2020-09-29 Fråga om löneavdrag
2020-09-29 Rätt att kvarstå i anställning

Alla besvarade frågor (84659)