Undanta sommarstuga från utmätning

2021-01-30 i Utmätning
FRÅGA
En sommarstuga ska skänkas till vuxna barn med gåvobrev. Gåvogivaren önskar att sommarstugan inte kan utmätas vid skuld. Är det möjligt att skriva in skydd mot utmätning? Har detta några andra konsekvenser såsom att syskonen vid ett skydd mot utmätning inte får sälja sina delar till varandra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogdemyndigheten får utmäta egendom som inte är undantagen enligt någon bestämmelse i utsökningsbalken eller annan bestämmelse (4 kap. 2 § första stycket UB).

En gåva kan inte utmätas om det framgår av en föreskrift vid gåva att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § första stycket UB). Gåvobrevet måste därför innehålla en föreskrift om att sommarstugan inte får överlåtas för att förhindra framtida utmätning av egendomen.

Ett överlåtelseförbud innebär att gåvotagarens förfoganderätt över egendomen inskränks. Gåvotagaren får inte sälja, byta eller ge bort fastigheten. Ett överlåtelseförbud kan innebära att gåvotagarnas andelar inte kan överlåtas till varandra. Det är dock möjligt att skriva in ett villkor som gör det möjligt för delägarna att överlåta sina andelar till varandra.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96471)