Undanta egendom från bodelning och dödsbo

2021-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA
Hur går vi till väga för att skriva enskild egendom (konto med pengar) vi är helt överens om att det enbart är mina pengar och skall inte ingå i ett ev dödsbo.Hur säkrar vi detta, och vilka dokument behövs som vi båda signerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att göra egendom till enskild?

För att kunna göra egendom till enskild krävs att du och din make upprättar ett giltigt äktenskapsförord (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord blir giltigt när ni båda har skrivit under och äktenskapsförordet registrerats hos Skatteverket (7 kap 3 § äktenskapsbalken).

När egendomen angetts i äktenskapsförordet och registrerats och undertecknats av er, kommer kontot med pengar inte ingå i bodelning.

Vad krävs för att undanta egendom från dödsbo?

För att undanta egendom från dödsboet, krävs att det upprättas ett giltigt testamente. I testamentet bör anges vad som inte ska tillfalla dödsboet. Testamentet ska upprättas skriftligen, bevittnas av två personer och vittnen ska underteckna testamentet (10 kap 1-2 §§ ärvdabalken).

Sammanfattning

Du behöver upprätta ett äktenskapsförord för att egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning vid skilsmässa. När det gäller att egendomen ska undantas från dödsboet krävs att det upprättas ett giltig testamente.

Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?