Undanta egendom från bodelning

2021-10-18 i Bodelning
FRÅGA
Jag har köpt en ganska dyr tv för mina sparade pengar som jag har haft i lägenheten där vi bor.Pengarna är från mitt sparkonto där bara jag står som kontoinnehavare. Kommer den vara del av bodelningen när vi ska dela på oss?Om jag handlade tvn på ett presentkort som jag fått, räknas det på annat sätt då?Mvh
SVAR

Hej! Stort tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det inte framgår om du och personen du lever med är gifta eller om ni bara är samboende så kommer jag nedan redogöra för bägge. När det gäller samboende används sambolagen (SamboL), vid äktenskap finns regleringen istället i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid samboende

När det kommer till samboförhållanden kommer egendom som är förvärvad för gemensam användning att ingå i bodelningen (3 § SamboL). Det spelar alltså ingen roll hur samboegendomen har förvärvats så länge den är avsedd för gemensamt bruk i hemmet. Eftersom TV:n du har köpt är i ert gemensamma hem och du har införskaffat den under det pågående samboförhållandet kommer den högst sannolikt att ingå vid bodelningen (6 § SamboL). En TV räknas nämligen som inre lösöre enligt lagtexten. Vill du inte att TV:n ska utgöra samboegendom och ingå i bodelningen kan du upprätta ett samboavtal med din sambo. Ni ska där skriva in vilken egendom ni inte vill ska ingå vid en framtida bodelningen. Formkraven för att detta ska vara giltigt är att det är upprättat skriftligen och undertecknas av er bägge (9 § SamboL).

Vid äktenskap

Vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad ingår allt giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egentligen allt som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom framgår av 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Såvida du inte har gjort TV:n enskild till följd av äktenskapsförord i ditt fall så kommer den ingå vid bodelningen om ni är gifta (7 kap. 2 § första stycket 1p. ÄktB). Det är dock möjligt att upprätta ett äktenskapsförord där det framgår att egendomen ska utgöra din enskilda egendom och på så vis undanta den från bodelningen. Formkraven för äktenskapsförord är att det upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Det ska även registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Oberoende av om du är samboende eller gift med personen i fråga kommer TV: med högsta sannolikhet att ingå vid en framtida bodelning. Jag skulle råda dig, i den mån du vill att TV:n utgör din enskilda egendom och undantas från bodelningen, antingen upprättar ett samboavtal eller äktenskapsförord. Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig!

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97696)