Undanta bröstarvinge från arvsrätt

2020-08-20 i Laglott
FRÅGA
Hej ! Min son har sagt upp bekantskapen med mig och vill inte säga varför . Kan jag som far på något sätt få bort honnom från sin arvsrätt ? Låter hårt men dett har pågått nu i två år . Min ide är att skriva ett papper där han med sin underskrift avsäger sig sin del, funkar det ? Mvh Dag Eriksson
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB), som innehåller lagar om arv och testamente. Det finns tre huvudsakliga vägar för att avstå från sin arvsrätt - arvsavsägelse, arvsavstående, och avstående från jämkning av testamente.

Arvsavsägelse

Arvsavsägelse regleras i ÄB 17 kap 2 §. En arvsavsägelse kan göras medan arvlåtaren fortfarande är i livet. Villkoren är att arvtagaren är myndig, samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren, eller genom godkännande av ett testamente.

En bröstarvinge till arvlåtaren, alltså dennes barn, har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfallit honom enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som huvudregel inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning för detta. Om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet kan man avsäga sig även från sin laglott (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Vid en arvsavsägelse undantas även arvtagarens egna arvingar. Det innebär att eventuella barn din son har inte heller skulle ärva dig. Arvet fördelas då istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar som om den som gjort arvsavsägelse inte funnits (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB), och arvet efter dig skulle alltså gå till dina eventuella andra barn eller släktingar.

Arvsavstående

Ett annat alternativ är ett arvsavstående. Den huvudsakliga skillnaden mot en arvsavsägelse är att detta kan göras först när arvlåtaren avlidit. Arvsavstående innebär normalt sätt att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Dennes egentliga arv går alltså till dennes bröstarvingar om sådana finns, så till din sons eventuella barn. Detta kan göras fram till dess att arvsskifte sker. I ett arvsavstående ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Avstående från jämkning av testamente

Ett tredje alternativ är att du upprättar ett testamente enligt vilket din son inte ärver dig, och att han avstår från att klandra testamentet. Bröstarvingar har alltid rätt till minst sin laglott (7 kap. 1 § ÄB), vilket är hälften av deras arvslott. Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvinges rätt till laglott krävs dock att den bröstarvinge som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om du testamenterar bort hela din kvarlåtenskap till någon eller några andra krävs det alltså att din son påkallar jämkning för att få ut sin laglott. Om han avstår från detta kommer arvet att fördelas så som det står skrivet i testamentet.

Dessa är alltså de huvudsakliga alternativen som finns för att din son inte ska ärva dig. De kräver alla mer eller mindre aktivt handlande från hans sida, eller i vart fall hans godkännande. Du kan alltså inte göra honom helt arvslös mot hans vilja.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?