Undanhållande av testamente

2016-03-12 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min morfar gick nyligen bort och han skrev ett testamente. Jag är hans barnbarn och jag undrar om jag har rätt att kunna få se testamentet eftersom min mamma vägrar att öppna det. Jag tycket att situationen känns märklig och jag vill veta vad som ståri testamentet. Finns det något som stoppar mig eller kan jag se det? Jag är över 18 också så jag tycker att jag borde ha rättigheten att få läsa hans testamente
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett testamente är en värdefull handling. Skriver man ett testamente skall man helst se till att förvara det säkert hos en tredje part för att det inte skall kunna förläggas, glömmas eller gömmas undan. Kommer testamentet bort så kommer arvsfördelningen efter testatorn(den som skrivit testamentet) bli helt annat än testatorns vilja. Ett råd är att förvara testamente hos en advokatbyrå eller liknande. I ditt fall är ju detta för sent, men din situation visar på vissa av de risker som kan uppstå när man inte hanterar sitt testamente på säkert vis.

Din mamma har en skyldighet att visa upp testamentet. Det är inte hennes beslut att öppna eller inte, testamentet utgör din morfars sista vilja i livet vilket skall respekteras. Man ser allvarligt på när folk undanhåller ett testamente och i 15 kap 4 § i Ärvdabalken har man skapat en skyddsregel för testatorn. Undanhåller din mamma sin pappas testamente kan hon själv riskera att bli utan sitt arv och testamente.

Det finns en risk att man kan bedöma din mamma agerande så som brottslig om hon fortsätter undanhålla testamente. Det finns ett rättsfall från tingsrätten där en person dömdes för att ha undanhållit ett testamente till ”Undertryckande av urkund” enligt 14 kap 4 § i brottsbalken. I det fallet bedömde man testamentet utgöra en urkund, vilket enkelt kan förklaras som ett slags dokument som bevisar något.

Jag hoppas detta gav dig svar på dina frågor!

Med Vänlig Hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88271)