Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! En vän till mig har delad vårdnad med sin exman. Han menar på att han vill ha deras barns pass, och att hon ska ta med det. Vännen vill inte detta eftersom han inte vill uppge varför han ska ha passet, och vägrar uppge detta. Är det brottsligt att undanhålla ID från en delad vårdnadshavare?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom gemensam vårdnad föreligger har båda föräldrarna rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11, 13 §§ föräldrabalken). Därmed har både din vän och hennes exman rätt att ha barnets pass.

Den brottsrubricering som eventuellt skulle kunna vara möjlig när en förälder vid gemensam vårdnad förser sig i ensambesittning av barnets pass är egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Det finns en dom från Hovrätten för Nedre Norrland med målnummer B 2165-16 där en liknande situation likt frågan du ställer förekom. Hovrätten menade att egenmäktigt förfarande inte förekom eftersom föräldrarna hade gemensam vårdnad och den ena föräldern därmed inte har bättre rätt till passet än den andra föräldern. Att egenmäktigt förfarande skulle förekomma i ditt fall är därför mycket osannolikt.

Däremot kan man säga att undanhållande av barnets pass utan en rimlig orsak är en typ av samarbetssvårighet mellan föräldrarna. Samarbetssvårigheter ger inte automatiskt skäl för ensam vårdnad utan det krävs att samarbetssvårigheterna sker i en så pass hög grad att barnet märkbart påverkas negativt. Att enbart inte vilja lämna ut barnets pass är inte för sig självt skäl för ensam vårdnad om din väns exman begär det i rätten, men kan vara en faktor bland andra som skulle kunna väga över till att vårdnaden inte bör vara gemensam.

Din vän och hennes exman kan vända sig till familjerätten i sin kommun för att via samarbetssamtal få hjälp att försöka enas i frågor som rör barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?