Undanhålla arv

Undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.

Vid den efterlevandes frånfälle skall kvarlåtenskapen i lika delar fördelas mellan våra bröstarvingar, dotter och vårt gemensamma barn.

Testamentet är undertecknat och bevittnat.

Min fråga är om testamentet måste överklagas om deras gemensamma dotter hävdar sin "laglott" och inte vill dela med sig enligt föräldrarnas önskan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill veta om er gemensamma dotter kan komma att undanhålla arvet som hon fått från er från sitt halvsyskon. Regler om detta finns i Ärvdabalken (ÄB).

Enligt ert testamente ska er egendom tillfalla den efterlevande maken vid den andres frånfälle. Detta följer även av 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Om den av er som är förälder till särkullbarnet (styvbarnet) avlider först kommer hen med stöd av 7 kap. 3 § 1 st. ÄB kunna påkalla jämkning av testamentet för att utfå sin laglott, trots att ni skrivit annat i ert testamente. Med laglott menas hälften av arvslotten, det vill säga den andel som skulle tillfallit arvingen om det saknades ett testamente.

Detta är den enda möjligheten att påkalla jämkning som finns i den situationen du beskriver. Er gemensamma dotter kan alltså inte på något lagligt sätt undanhålla sitt halvsyskons arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning!

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning