FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/04/2018

Umgängesrätten när barn inte vill träffa sin förälder

Barnet är 13 år och vill inte träffa sin far. Vi har ett domstolsbeslut på att Far och barn ej får träffas fast det under mötet har polis eller kontakt person närvarande. Detta för att barnet inte ska få mer psykiska besvär. Nu vill "far" träffa barnet. Vilka rättigheter har barnet om den inte vill träffa honom? gäller inte beslutat på att han inte får träffa barnet ens under polis bevakning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om fadern har rätt till umgänge med barnet om utgångspunkten är att barnet inte vill träffa sin far. För att besvara frågan kommer jag inledningsvis förklara betydelsen av det tidigare domstolsbeslutet och därefter hur reglerna om umgänge mellan föräldrar och barn ser ut.

Frågan besvaras med regler som finns i föräldrabalken (FB).

Domstolens tidigare beslut gäller

Utgångspunkten är att det beslut som domstolen har fattat om förälders rätt till umgänge med barnet gäller tills vidare. I ditt fall innebär detta alltså att det tidigare domstolsbeslutet fortfarande gäller.

Kan fadern få rätt att träffa barnet i framtiden?

Om fadern vill träffa barnet måste han enligt 6 kap. 15 a § begära att domstolen fattar ett nytt beslut som ger honom rätt att umgås med barnet.

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska domstolens beslut ska grundas på vad som är bäst för barnet. Någon hänsyn tas inte till en förälders intresse av att träffa sitt barn. Utgångspunkten är enligt 6 kap. 15 § FB att ett barn har rätt att umgås med sina föräldrar. Detta är dock under förutsättning att umgänget kan ske regelbundet och utan konflikter.

Umgänge kan enligt 6 kap. 2 a § andra stycket FB nekas om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp, förs bort eller på annat sätt far illa av att umgås med en förälder. Domstolen ska också enligt 6 kap. 2 a § tredje stycket FB ta hänsyn till om barnet vill träffa föräldern. I tidigare rättsfall har barns rädsla och psykiska besvär varit tillräckliga skäl för att inte tillåta umgänge mellan barn och förälder.

Exempel:
I målet T-4249-08 beslutade Hovrätten att umgänge inte skulle tillåtas på grund av barnets rädsla för att träffa föräldern. Av betydelse var också att barnet till följd av tidigare konflikter mellan föräldrarna hade utvecklat psykiska besvär.

I ditt fall skriver du att barnet tidigare har lidit av psykiska besvär och inte vill träffa sin far. Detta är två omständigheter som talar emot att domstolen skulle besluta om rätt till umgänge. Jag vill dock poängtera att det är svårt för mig att bedöma hur domstolen skulle besluta i frågan eftersom jag inte vet hur barnets situation ser ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000