Umgängesrätt vid gemensam vårdnad

2017-12-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har två barn 5 och 10 år gamla. Är separerad med deras pappa sen 3 år tillbaka och har haft växelvis boende varannan vecka sen vi separerade.Båda mina barn vill träffa mig några timmar på pappas vecka. Att jag exempel hämtar efter skola och att vi får umgås några timmar. Pappan vägrar detta och säger att dom alltid har planer som en undanflykt. Mina barn börjar må dåligt av detta. Jag och barnens pappa har en väldigt dålig relation och kommer nästan aldrig överens. Har provat möten hos familjerätten samt samarbetsavtal för 1-2 år sen men inget fungerar. Vad gör jag? Är kluven vill bara hämta mina barn utan hans tillåtelse men känns ändå fel när han förbjudet. Vi har gemensam vårdnad och båda är vårdnadshavare
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör umgänge och vårdnad av barn regleras i föräldrabalken.

Så som jag tolkar och utgår ifrån så har ni fått gemensam vårdnad med bestämmelse om att ni ska ha barnen varannan vecka. När det kommer till vårdnads frågor så är det domstolen som avgör och bedömer efter principen om barnets bästa. En viktigt del som domstolen tar hänsyn till är att man ska ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. En annan aspekt som domstolen tittar på är om föräldrarna har fungerande samarbetsförmåga mellan varandra om viktiga saker i barnens liv. Kan t.ex. inte föräldrarna samarbeta alls kanske inte gemensam vårdnad trots allt är det bästa för barnen.

För att gå över och diskutera dina specifika omständigheter så handlar problemet om att barnens pappa under sin umgänges tid inte låter barnen komma och träffa dig i några timmar. För att du ska kunna få rätt att hämta barnen mot hans vilja, trots att det kan vara barnens vilja, måste du ha ett beslut från tingsrätten på att du har rätt till den umgängestiden utöver din "mammavecka". Skulle du istället åka och hämta barnen utan hans tillåtelse skulle det reflektera sämre mot dig i en domstol att du inte respekterar de beslut som tagits där.

Då dina barn är 5 år och 10 år så finns det även möjlighet att i alla fall 10-åringens åsikter kommer läggas vikt vid och inhämtas vid en prövning om umgängesrättens omfattning. Barn som är uppemot 10-13 år brukar domstolen ta mer hänsyn till att de vet vad de vill och att det är det bästa för barnen.

Då ni redan prövat samarbetssamtal så är nästa steg att gå till domstol och ansöka om utökat umgänge. Får du rätt till det, kan barnens pappa inte komma med undanflykter angående att du ska få hämta barnen i några timmar under även hans vecka. Är de så att ni inte alls kan samarbeta och det går ut över barnen kan det vara bra att få ett beslut av domstol om vad som ska gälla och anses bäst för barnen då det är endast det som domstolen utgår från i sin bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?