Umgängesrätt vid delad vårdnad

2020-06-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejMåste ett barn med delad vårdnad sova över hos sin umgänges förälder? Umgängesföräldern hotar med stämning och jag inte tvingar vår dotter till övernattning, trots att hon inte vill. Hon är 7 år. Umgängesföräldern har tillgång till att möta barnet så mycket han önskar dagtid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 16 kap 15§ Föräldrabalken (1949:381) (FB) har ett barn rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. När det gäller frågor om umgänge kan även avtal träffas mellan föräldrarna med hjälp av socialtjänsten där frågor som rör bl.a övernattning kan avtals. Om sådant avtal inte har träffats bestämmer vårdnadshavarna tillsammans gällande frågor som rör barnets angelägenheter (se 6:11 FB).

Om frågan skulle gå till domstol utgår bedömningen utifrån principen om barnets bästa. I vanliga fall anses det vara barnets bästa att ha umgänge med båda föräldrar. I detta fall är dock svårt att svara på om det är i barnets bästa intresse att tvingas till övernattning emot barnets vilja med hänsyn till hennes unga ålder. Vid samarbetssvårigheter gällande vårdnad, boende och umgänge kan man vända sig för socialtjänsten för hjälp och vägledning. Det är även deras bedömning som domstolen utgår ifrån om en umgängestvist i domstol skulle uppstå.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88087)