FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist22/02/2016

Umgängesrätt & vårdnadstvist

Hej!

Jag har en fråga till er angående en vårdnadstvist. Familjen består utav två barn och föräldrar. Den äldsta pojken är 12 år och vill inte träffa sin pappa, samt dottern är 6 år och vill träffa sin pappa. Modern har ansökt om ensamvårdnad eftersom pappan tidigare gett en örfil till pojken och blivit dömd för det, samt haft cannabis missbruks problem, men inget tyder på det fortgår. De har kommit överens om att barnen skall bo hos mamman, men mamman vill inte ha gemensam vårdnad. Kan man döma pappan till umgänge stöd eller dömer man att en kontakt person skall medverka när de skall träffas om mamman får vårdnaden.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Umgängesrätt

Umgängesrätten är en rättighet som i första hand tillkommer barnet och inte föräldern, se här. Det är inte heller något en person blir dömd till utan det är en rättighet för barn, att företrädesvis, växa upp och ha kontakt med båda sina föräldrar. Barnet har ingen skyldighet att umgås med förälder och denna har inte någon rätt att umgås med barnet. Däremot har båda föräldrar gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge med föräldern denne inte bor med, så långt som möjligt tillgodoses.

Omfattningen av umgänget är inte lagreglerad, vilket beror på att umgänge inte ska vara schablonartat utan anpassas efter barnets behov. När det är frågan om vårdnad, boende eller umgänge är det barnets bästa som har betydelse för avgöranden domstolen gör, se här. När domstolen tittar på vilka lösningar som är just för barnets bästa, beaktas faktorer så som exempelvis ålder, mognad, syskon, konflikt mellan föräldrarna, trygghet för barnet osv.

När domstolen avgör kring umgängesrätt kan frågor om hur umgänget ska ske regleras. Om det finns risker förknippade med umgänget kan domstolen förordna exempelvis att umgänget sker via skype eller att någon annan är med vid mötet mellan barnet och föräldern. Domstolen har även rätt till att besluta om umgängesstöd om behov för detta anses föreligga. Umgängesstödet innebär att en person, som utses av socialnämnden, närvarar då umgänge ska ske, se här.

Utfallet

Det är svårt för mig att säga hur utfallet i just denna situation kommer att bli då omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande för hur domstolen väljer att agera. Förhoppningsvis fick du i alla fall en tydligare överblick om vad som beaktas i en sådan process.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare