Umgängesrätt till syskon

2016-05-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är nyfyllda 18 år och har sedan 4 månader tillbaka inte kunnat träffa mina syskon som är 3 och 6 år. Nu vill inte mina föräldrar att jag ska få ha någon kontakt alls med dem. Jag bor inte hemma längre. Den enda anledningen till att jag inte får ha någon kontakt är att de inte gillar min kille. Får de göra så och vad kan jag göra så att jag får träffa de?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är upp till föräldrarna att tillgodose detta behov hos barnet och värna om barnets relationer till andra viktiga vuxna i deras liv. Uppfyller inte en förälder detta ansvar kan frågan om umgängesrätt tas till domstol. Du kan dock själv inte föra denna talan om rätten till umgänge med dina syskon, det kan bara socialnämnden göra. Detta betyder att du måste påtala problemet för socialnämnden. Socialnämnden överväger då vad de anser vara bäst för barnet, och man gör en avvägning mellan de nackdelar en process i domstol kan ha för barnet och fördelar ett umgänge kan ha. Eftersom detta inte är en lätt avvägning så brukar det sluta med att nämnden inte för en sådan talan

Eftersom du vill ha en relation med dina syskon, och de förtjänar att ha en relation till sitt storasyskon, skulle jag rekommendera att du pratar med dina föräldrar så att ni kan komma till en lösning som är bäst för dina syskon. Det bästa kanske är att träffa dem utan din partner så att ni i alla fall kan upprätthålla en relation. Även om dina föräldrar inte kan kontrollera dina relationer längre så har de ett ansvar för vem deras minderåriga barn umgås med, och att dessa personer är bra för dem. Även om du inte håller med om dina föräldrars åsikter kring din partner, måste man respektera deras beslut.

Jag hoppas för dig, och dina syskons skull att du och dina föräldrar kan komma till en lösning som fungerar för er alla men speciellt för dina syskon! Lycka till!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1646)
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder
2021-02-28 Kommunikationsproblem vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89823)