Umgängesrätt med gemensamt barn

2017-12-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har nyligen separerat och flyttat ifrån min f.d. sambo. Tillsammans har vi ett gemensamt barn på 3 år och gemensam vårdnad. Jag vill egentligen ha varannan vecka men pga att jag jobbar heltid, och bor ca 2 mil bort, (8-17) kom vi fram till, i alla fall inledningsvis, att jag ska ha 3 / 4 helger istället. I samband med detta bestämdes det att jag enbart ska ringa och prata med barnet på onsdagar. De veckor då hon har barnet på helgen får jag lov att hälsa på några timmar på onsdagarna och söndagen, men inte ringa där emellan. Det innebär att det går flera dagar mellan onsdag - söndag som jag inte alls har kontakt med mitt barn. Jag har sagt att jag vill kunna ringa mitt barn oftare och om hon måste ha bestämda dagar har jag föreslagit tisdagar och torsdagar istället, så att det blir varannan dag, samt fredagar den vecka hon har helgen. Hon säger blankt nej och säger att vi ska hålla på det som är bestämt. Jag har försökt prata med henne om det men hon är inte samarbetsvillig alls där. Jag är frustrwrad för att jag har för lite kontakt med mitt barn och jag undrar om hon verkligen får begränsa vår kommunikation på det här sättet? Vid gemensam vårdnad får väl båda bestämma lika mycker, oavsett vem som är boendeförälder, så länge det är för barnets bästa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

När det kommer till vårdnad och umgänge med ens barn är det, som du själv var inne på, alltid barnets bästa som är i fokus. Det finns därför inget i lagen som stadgar ena förälderns rätt att träffa barnet utan snarare barnets rätt att träffa sina föräldrar utifrån barnets behov. Det är därför även i de fall föräldrarna inte har gemensam vårdnad viktigt att man tillgodoser barnets behov av att träffa båda sina föräldrar. Detta pga att utgångspunkten är att barnets bästa är att träffa båda föräldrarna. Barnet ska därför ha rätt till umgänge även med den förälder som barnet inte bor med. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till så att barnets behov av umgänge tillgodoses enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken (FB).

6 kap 15 a § På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden.

I första hand är det såklart bäst att försöka reda ut detta er föräldrar emellan och försöka komma överens om vilket som är bäst för barnet. Ni kan upprätta ett skriftligt umgängesrättsavtal er emellan där det framkommer hur många dagar dottern ska spendera med vardera förälder. Ett sånt avtal kan se väldigt olika ut och det finns inga innehåll eller andra formkrav annat än att båda föräldrarna ska skriva under.

Om ni inte kan komma överens rekommenderar jag att ni vänder er till familjerådgivningen i er kommun, där kan ni få hjälp med familjeärenden, som till exempel att upprätta ett umgängesavtal. Kan ni inte nå en överenskommelse genom familjerätten rekommenderar jag att ni kontaktar ett juridiskt ombud för vidare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?