FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/06/2018

umgängesrätt med förälder?

Hej!

Jag är mamma och ensam vårdnadshavare till liten tjej född 08.

Pappa brukar träffa dottern varannan helg några timmar på lördagen och några timmar på söndagen. Hon sover alltid hemma hos mig. Vilka rättigheter har han när det gäller umgänge under semestertid?

mvh

Mamman

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till umgänge

Inledningsvis är det principen om barnets bästa som är utgångspunkt för alla beslut gällande barnets boende, vårdnad och umgänge, se 6 kap. 2a § föräldrabalken och utgångspunkten är att det är främst barnet som har ett behov av och rätt till kontakt och umgänge med båda sina föräldrar, inte tvärt om.

Rätten får dock på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern, se 6 kap. 15a § föräldrabalken.

Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med och barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge.

Sammanfattningsvis är umgänget till för barnet och utövas med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med sin förälder och föräldern har inte någon rätt till att umgås med barnet. Om det däremot är så att en förälder inte vill träffa sitt barn kan vårdnadshavaren vända sig till socialnämnden för att få hjälp med att få till umgänge.

I detta fall framgår det att umgänge föreligger mellan barnet och föräldern som inte är vårdnadshavare. Det är inte något som direkt ändras pga. semestertider eller dylikt, utan det är ni själva som ansvarar och beslutar över umgänget. Umgänget kan som sagt ske såväl genom att barnet och föräldern träffar varandra men även genom annan form av kontakt, med hänvisning till 6 kap. 15 §.

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?