Umgängesrätt med barn och orosanmälan till socialtjänsten

2020-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej !Min bror gick bort i cancer och vi får inte träffa barnen. Min bror umgicks alltid med mina barn och hans barn tillsammans. När han gick bort , gör hon precis som hon vill. När vi vill hitta på nåt med barnen "så ska dom alltid iväg ". Dop kommer dom inte till heller. Viktigt att kusinerna får umgås. Hon är en sån kvinna som inte kan förlåta och glömmer aldrig , väldigt enkelriktad. Hon har även tjafsat med sin syster och systern kan inte heller träfffa barnen. Systern är orolig för barnen. Pojken är inte sig lik allsErt råd snälla , vad kan vi göra?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din bror efterlämnade barn efter sig sedan han gått bort. Barnens mamma har nu ensam vårdnad om barnen. Barnens mamma låter inte er träffa barnen och ni är oroliga för barnen. Regler om barn umgänge finns i Föräldrabalken, FB (här).

Umgängesrätten är till för barnen

Den umgängesrätt som finns lagstadgad är i första hand till för att ge föräldrar umgängesrätt med sina barn (eller ge barnet umgängesrätt med sina föräldrar). En förälder som är vårdnadshavare har också i stor utsträckning rätt att själv välja vem som ska få umgås med barnet. Barnets vårdnadshavare har också ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses, se 6 kap 15 § FB (här).

Det är socialnämnden som kan föra talan om att ett barn ska ha umgänge med någon annan än barnets förälder, se 6 kap 15 a § FB (här). Vid bedömningen om ni ska ha umgängesrätt med barnet kommer socialnämnden att utgå från vad som är barnets bästa, se 6 kap 2 a § FB (här).

Orosanmälan

Om du eller någon annan misstänker att barnen far illa ska ni göra en orosanmälan hos socialtjänsten. Socialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). En orosanmälan ska göras skriftligen och lämnas in till socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Min rekommendation är att du kontaktar socialtjänsten berättar om situationen. Socialtjänsten kommer sedan ta ställning till hur de ska gå vidare i ärendet. Om du eller någon annan är orolig för att barnet/barnen far illa bör ni även göra en orosanmälan.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1518)
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?
2020-09-06 Barnrätt - Gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (84201)