Umgängesrätt för mor - och farföräldrar

2018-09-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Hur stor rätt har jag att träffa mitt barnbarn som är 2år. Jag är farmor till henne ,hennes föräldrar har sagt upp bekantskapen med mig . För något jag inte fått förklaring för. Har varit hos familjerådgivare för att reda ut detta men föräldrarna har inte velat vara med.Jag träffade flickan upp till 1års ålder . Men sen hände något som jag inte fått förklarat till mig om .Kan jag gå vidare med detta på något sätt ? Kristina
SVAR

Hej Kristina,

Tack för din fråga!

Inom barnrätten är huvudregeln att man utgår från barnets bästa. Som farmor har du ingen direkt talerätt när det gäller umgängesrätt med ditt barnbarn. Däremot har föräldrarna, förutsatt att de är barnets vårdnadshavare, ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses, (6 kap 15§ 3st. föräldrabalken).

Du kan vända dig till socialnämnden som kan föra talan om umgängesrätt mellan dig och ditt barnbarn (6 kap 15§ a 2st FB). Det har ansetts vara av största vikt att barnet inte utsätts för fler processer, kanske med åtföljande umgängesutredningar m.m., än de som är absolut nödvändiga. Socialnämnden får förutsättas på ett mera objektivt sätt överväga om de nackdelar som en process för med sig från barnets synpunkter vägs upp av de fördelar som ett umgänge kan leda till. Socialnämndens beslut om att inte väcka talan om umgänge vid domstol får inte överklagas.

Med vänlig hälsning,

Emelie Söderman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1081)
2019-01-13 Vilka möjligheter har en förälder att förändra barnets boendesituation?
2019-01-12 Kan pappan neka mig umgänge med dottern?
2019-01-11 Hur ska jag göra när barnen inte vill bo hos pappa?
2019-01-10 Hur giltigt är ett avtal om vårdnad, boende och umgänge?

Alla besvarade frågor (64535)