Umgängesrätt när en förälder varken är eller har varit gift

2015-05-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag undrar lite om umgänge med min dotter jag har med min nuvarande flickvän.vi har haft det väldigt jobbigt i vår relation och vi har gjort slut några gånger, och då har hon sakt att jag ska komma till henne för att umgås med dottern och det var 4 timmar per vecka i hennes hem. Och jag har funnits närvarande sen hon föddes och dottern vet vem jag är och så. Hon är idag 17 månader. Hon säger även att hon hade familjerätten på sin sida och att det var rekomendationer från dom att börja så med umgänge. Vi bor inte ihop och jag har börjat känna att jag har fått nog i vår relation. Kan hon verkligen bestämma umgänget själv och vart jag ska vara med våran dotter?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Svaret på frågan är beroende av vissa faktorer som du inte har uppgett. Resonemanget kommer därför att bli något hypotetiskt.

När ett barn föds av en person som inte är gift får modern automatiskt vårdnaden, medan barnets far kan bli rättsligt erkänd som fader endast om en faderskapsbekräftelse upprättas enligt 1 kap 4 § föräldrabalken eller om ett domstolsavgörande fastslår faderskapet i enlighet med 1 kap. 5 § samma lag.

Såväl vårdnad över barnet som umgängesrätt är beroende av att fadern har blivit rättsligt erkänd som fader.

Om föräldrarna inte är gifta får modern per automatik vårdnaden över barnet, 6 kap. 3 § föräldrabalken. Fadern kan få vårdnaden tillsammans med modern (gemensam vårdnad) enligt 6 kap. 4 § samma lag, om föräldrarna gemensamt ansöker om detta hos en tingsrätt. Det är även möjligt för fadern att på egen hand ansöka om att få egen vårdnad eller att vårdnaden ska vara gemensam (se 6 kap. 4 § samma lag).

Oavsett om en förälder har eller inte har vårdnad om barnet, har barnet rätt att få tillbringa tid med båda föräldrarna (umgängesrätt, 6 kap. 15 § föräldrabalken). En förälder som inte bor hos barnet har alltså ingen rätt att träffa barnet, om barnet vägrar att träffa den föräldern.

Hur mycket tid som respektive förälder ska få tillbringa med barnet och var det ska ske, ska göras upp av föräldrarna gemensamt. Om detta inte är möjligt kan en förälder vid en domstol yrka på att t.ex. få tillbringa varannan helg med barnet hemma hos sig (se 6 kap. 15 a §). Domstolen ska sedan fatta beslut utifrån vad som är bäst för barnet.

Om du är rättslig fader till barnet och en domstol inte har beslutat att du inte får träffa barnet, ska ni alltså gemensamt göra upp om när och var du ska få träffa ditt barn. Din flickvän har alltså ingen rätt att på egen hand bestämma dessa saker.

Som jag har nämnt ovan finns möjlighet att gå till domstol om ni inte kan komma överens.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82613)