Umgängesrätt för barn och förälder

Hej! Jag är 26 år och mitt ex är 20 år. Hon har egen vårdnad om vår dotter som är 4 år. Hon är omogen och försöker hela tiden hitta något hos mej som hon kan använda för att kunna göra så jag ska bli straffad. Hon vill mig inte väl alls. Jag har fått kallelse till polis för utredning angående ett kontaktförbud som mitt ex har ansökt om. Hon har under en längre tid försöka prata illa om mig som fader för olika nämnder osv.

Vad har jag som fader rätt till? Får jag verkligen inte träffa min dotter mer än 2 dagar i veckan även när det är tydligt att barnet far illa?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

När det kommer till vårdnad och umgänge med ens barn är det alltid barnets bästa som är i fokus. Det finns därför inget i lagen som stadgar ena förälderns rätt att träffa barnet utan snarare barnets rätt att träffa sina föräldrar utifrån barnets behov. Utgångspunkten är att barnets bästa är att träffa båda föräldrarna. Barnet ska därför ha rätt till umgänge även med den förälder som barnet inte bor med. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till så att barnets behov av umgänge tillgodoses enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken (FB).

6 kap 15 a § På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden.

I första hand är det såklart bäst att försöka reda ut detta er föräldrar emellan och försöka komma överens om vilket som är bäst för barnet. Ni kan upprätta ett skriftligt umgängesrättsavtal er emellan där det framkommer hur många dagar dottern ska spendera med vardera förälder. Ett sånt avtal kan se väldigt olika ut och det finns inga innehåll eller andra formkrav annat än att båda föräldrarna ska skriva under.

Om ni inte kan komma överens rekommenderar jag att ni vänder er till familjerådgivningen i er kommun, där kan ni få hjälp med familjeärenden, som till exempel att upprätta ett umgängesavtal. Kan ni inte nå en överenskommelse genom familjerätten rekommenderar jag att ni kontaktar ett juridiskt ombud för vidare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000