FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/01/2014

Umgängesrätt - bedömning av barnets bästa

Hej! Jag undrar huruvida en kriminell förälder har större risk att mista sin umgängesrätt jämfört med en icke-kriminell förälder. Umgängesrätten finns ju till för barnens bästa men kan en förälder som begår brott riskera att mista sin umgängesrätt till barnen och i så fall på vilken grund? Har det i så fall någon betydelse vilket brott som föräldern blivit dömd för? 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Detta framgår av föräldrabalkens 6 kap 2a §. Av samma bestämmelse framgår också att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt vid risken för att barnet utsätts för övergrepp eller far illa på annat sätt. Redan av det kan slutsatsen dras att brott som drabbar barnet direkt har större påverkan vid en bedömning av barnets bästa. Vid en bedömning ska avseende också fästas vid om det är någon annan än barnet i familjen som utsätts för övergrepp eller far illa, vilket innebär att brott som riktar sig mot den andra föräldern också får betydelse.

Samtidigt är det viktigt att nämna föräldrabalken 6 kap 2a §:s sista mening där det står att hänsyn även ska tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av det kan den slutsatsen dras att det finns en presumtion för att så långt som möjligt låta barnet ha en nära kontakt med båda föräldrarna. Givetvis under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa.

Sammanfattningsvis kan sägas att en kriminell förälder, om dennes kriminalitet skadar barnet, löper större risk att mista sin umgängesrätt jämfört med en icke kriminell förälder. Samtidigt ska erinras om att det alltid är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande samt att det i största möjliga utsträckning eftersträvas att barnet ska ha kontakt med båda föräldrarna.

Vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”