Umgängesrätt vid ensam vårdnad

2021-01-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har en dotter på 6 år som jag just nu inte träffar alls. Mitt ex har ensam vårdnad av henne. Finns det några möjligheter att få träffa henne? Hon har en lättare utvecklingsstörning. Går på särskola och har även ett korttidsboende.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Umgängesrätten

Ett barn har rätt till umgänge med den föräldrar hen inte bor tillsammans med. Dessutom har den vårdnadshavare som barnet bor med en skyldighet att lämna de upplysningar som krävs för att främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 15 § FB). Särskilda skäl kan vara att det finns skälig anledning att tro att barnet kommer att fara illa.

Vårdnadshavare har alltså en skyldighet att se till att barnets behov av umgänge med båda föräldrar tillgodoses. Någon umgängesrätt tillkommer dock inte föräldrar och ett barn har ingen plikt att träffa en förälder om hen inte vill det (se 6 kap. 15 § FB och 6 kap. 2 a § FB). Däremot ställs det krav på föräldern som barnet bor med att motivera barnet till att umgås med den andra föräldern.

Vad du kan göra nu

För det första kan du kontakta din före detta partner och meddela att du vill upprätta ett avtal angående umgänge med er dotter. Ni kan också avtala om vårdnad och boende. Detta avtal ska vara skriftligt och måste bli godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § FB). Om ni har svårt att komma överens kan socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört hjälpa er att träffa avtal om umgänge, vårdnad och boende. Ni kan dessutom få hjälp av kommunen i form av samarbetssamtal för att nå enighet i dessa frågor (6 kap. 18 § FB).

Om ni inte kommer överens kan du kan du ansöka om stämning hos tingsrätten i fråga om umgänge (6 kap. 15 § FB). Du har också talerätt i frågor om vårdnad och boende. Du kan läsa mer om hur du väcker talan här. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tar domstolen särskild hänsyn till bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken att ett barn far illa beaktas också i bedömningen om vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB).

Jag önskar dig lycka till och hoppas att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (831)
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?
2021-04-29 Tvister vid delad vårdnad

Alla besvarade frågor (92024)