Umgängesrätt

2015-11-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej ville gärna fråga vilken skyldighet en pappa har förutom den ekonomiska skyldighet för sina barn?Barnens pappa har sen 2 år tillbaka flyttat utomlands och befinner sig bara i Sverige vart 3 mån då han måste söka nytt visum till Saudiarabien för att kunna resa tillbaka ditt.Då brukar mina barn träffa honom 1-2 veckor berörande om det inträffa på skollov då han kommer. annars är det bara under en helg.Vilket har påverkat både fysiskt o psykiskt för både mina barn och mig.Vilka rättighet har mina barn förutom den ekonomiska biten? Kan jag anmäla honom ?Hur och vem är det jag kan tar kontakt med för att gå vidare med detta ärendet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vilken skyldighet barnens fader har, förutom den ekonomiska skyldigheten. I Föräldrabalken anges att barn har en rättighet att få umgås med den förälder de inte bor tillsammans med. Detta kallas umgängesrätt och framgår av 6 kap 15 § Föräldrabalken. Jag utgår ifrån att du har ensam vårdnad om barnen och att dem bor tillsammans med dig.

Utgångspunkten i frågor som denna, likt alla frågor som rör barn, är alltid barnets bästa, se 6 kap 2a § Föräldrabalken.

Eftersom föräldrar ibland inte själva kan komma överens om umgänget så kan rätten besluta om detta, alltså tingsrätten i den ort där ni bor, se 6 kap 17 § Föräldrabalken. Då skickar man in en ansökan till tingsrätten. Denna ansökan förs på talan av antingen, i ert fall, barnens fader eller barnen själva. Eftersom du som barnens vårdnadshavare vill att fadern ska umgås mer med barnen, antar jag då att fadern inte kommer föra en sådan talan. Det låter även i din fråga som att barnen är ganska unga, i vart fall under 15 år och därför får de inte föra deras egen talan. Alltså är det i ert fall socialnämnden som kan föra denna talan, se 6 kap 15a § stycke 1 Föräldrabalken. Skulle det vara så att barnen faktiskt är 15 år och äldre, får de föra sin egen talan.

Om barnen är under 15 år bör du alltså vända dig till och ta kontakt med socialnämnden i den kommun du och barnen bor i för att gå vidare med detta.

Däremot gäller fortfarande den starka regeln om barnens bästa. Att hamna i rättegång med barnens fader är något man bör undvika för barnens skull. Därför finns andra möjligheter för att fastlägga umgängesrätten. En möjlighet är att du och barnens fader försöker komma överens sinsemellan och avtalar om umgängesrätten med hjälp av socialtjänsten, se 6 kap 17a § Föräldrabalken. En annan är att genom samarbetssamtal försöka komma överens, även här med hjälp av socialtjänsten, se 6 kap 18 § Föräldrabalken. Även för dessa möjligheter vänder du dig till socialnämnden.

Jag vill slutligen förvarna dig om de skyldigheter för exempelvis resekostnader du kan komma att få beroende på hur umgängesrätten eventuellt kommer att se ut, se exempelvis 6 kap 15b § Föräldrabalken.

För att gå vidare med detta kan du alltså vända dig till socialnämnden i din kommun, men du kan även boka tid med en familjerätts jurist. För att boka en tid klickar du här.

Hoppas detta gav dig svar! Har du fler frågor till mig kan du kommentera nedan.

Med vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1549)
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR
2020-10-23 Är gåva till omyndig fullbordad?
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?

Alla besvarade frågor (85283)