Umgängesrätt

Hej! Jag har fått ensam vårdnad om vår dotter efter att pappan avsagt sig vårdnaden och även umgänget och har nu ett domslut på det. Vi har varit i tingsrätten för att vi skulle komma överens om ett umgängesschema men pappan beslöts sig för att inte fullfölja schemat och sa därför ifrån sig både vårdnaden och umgänget. Till s aken hör att nu fyra måndader efter att vi fått domen så har han börjat höra av sig och komma förbi oanmäld för att träffa barnet (Från den 31/8 fram tills nu har han inte haft nån kontakt med barnet) och han anser att han har rätt till att göra det och jag ska rätta mig efter det han vill. Jag undrar därför kan jag neka honom umgänge? Han vill inte gå med på att ha ett regelbundet umgänge utan det ska vara på hans villkor när han känner för det. Innan jag stämde honom och vi hamnade i tinget så hade han inte haft något umgänge med barnet på nästan ett år och gick då med på att han ett schemalagt umgänge under sommaren 2013 till vi träffades i tinget igen i september 2013 och umgänget under sommaren funkade väl rätt okej men somsagt i slutet av september 2013 avsa han sig det och jag är därför rädd att om jag går med på att han ska ha umgänge igen så håller det bara i sig några ggr och sen försvinner han igen och jag kan tycka att det är fel att "utsätta" barnet för det igen och hon ska bli besviken ännu en gång. Kan jag neka honom umgänge eftersom jag inte tror att det är för barnets bästa i längden eller ska jag prova ännu en gång?? Barnet i fråga är 5år.

Lawline svarar

Hej!

Din fråga berör umgängesrätt med barn vilket regleras i föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381 . 

Utgångspunkten i frågor som berör umgänge med barn ska vara att barnets främsta ska sättas i främsta rummet enligt 6:2 FB. I den bedömning läggs det stor vikt vid att barnet ska ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. 

Båda föräldrar har ett ansvar att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor med tillgodoses enligt 6:15 FB. Du kan neka umgänge eftersom du är ensam vårdnadshavare enligt 6:11 FB men då riskerar du också att fadern alternativt socialnämnden väcker talan om umgängesrätt enligt 6:15a FB. 

Att neka någon umgänge är en väldigt ingripande åtgärd och om du nekar fadern umgänge kan det faktum att du vägrat umgänge mellan honom och barnet leda till att han får ett större umgänge vid nästa tvist. Samtidigt har du en skyldighet som vårdnadshavare att ta de beslut som är bäst förenligt med barnets trygghet och skapa en god fostran. 

Mitt råd är att verka för umgänge och att samtidigt ta i kontakt med en jurist som kan hjälpa dig ytterligare. 

Med vänlig hälsning,


Elias KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000