Umgängesförälder som ställer in umgängestillfällen

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
1997:59Hej! Jag gick ifrån mitt ex när sonen var 5 månader pga långt pågående psykisk misshandel mot mig som mamma/sambo. Efter att vi gick isär var det diverse möten med Socialen och familjerätten för att gå rätsida på tillvaron kring sonen. Nu när han är lite över 3 år (jag har fått jobba hårt), så trodde jag att vi äntligen efter ett åt av relativ lugn och ro skulle ta oss ut på andra sidan. MEN…nu har hans pappa som har honom varannan vecka, börjat avbryta helgerna på förtid. Då han anser att varje gång sonen kommer dit så är han sjuk. Men när jag fått hem honom märker jag själv inte av några symptom av något alls. Han krånglar även mycket med byten av helger och avbryter planerade helger. Så han ställer in och går tyvärr inte att räkna med. Så sonen är taggad på att åka dit, jag o min nuvarande sambo planerar våra barnfria helger och alla är glada. Sen kommer smset där han avsäger sig umgänget dagen innan sonen ska dit. Jag har haft långa perioder där sonen inte vill åka dit, men jag lyckas övertala honom tillslut. Nu när han äntligen blivit taggad på pappahelger igen så ska jag behöva förklara att han inte får åka till pappa. Jag känner själv att såhär kan de inte fortsätta, vad har jag som mamma för hjälpmedel att ta och hur ska jag göra? Har som sagt redan gått familjerätten men där avsa sig pappan fortsatta samtal…
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern om barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken).

Samtidigt kan man inte tvinga en förälder att umgås med sitt barn mot förälderns vilja. Om en förälder med vilket barnet har ett fastställt umgänge inte träffar barnet på de dagar som fastställts av domstolen kan det påverka barnet negativt eftersom barnet kan ha längtat och sett fram emot att träffa umgängesföräldern, samtidigt som umgängestillfällena ständigt ställs in.

I sådana fall kan det bli aktuellt att upphäva ett förordnande om umgänge. Se exempelvis Göta hovrätts dom RH 1997:59 där ett beslut om umgängesrätt upphävdes eftersom umgängesföräldern inte utnyttjade umgängestillfällena.

Du kan således inte tvinga barnets pappa att träffa er sonunder hans umgängestillfällen, däremot riskerar pappan att förlora sin umgängesrätt om han ständigt ställer in umgänget med sonen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?