Umgänges- och vårdnadsfrågor

2017-09-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har fått reda på att min sons far inte är folkbokförd på den adressen han bor på i annan stad med sin nya flickvän. Min son har umgänge med övernattningar med sin far på den adressen i den andra staden.dessutom så är det i en 2 r o k lägenhet, antagligen i en studentlägenhet, i o m att min sons far inte får folkbokföra sig där. Hur kan jag ställa mig till detta? Det känns inte alls rätt detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av vad du påstår är det ingenting som principiellt hindrar din sons far att flytta till en sådan lägenhet med sin nya flickvän.

Vad du eventuellt skulle kunna göra för att ändra din situation är att antingen avtala med honom om ändring i umgänge och vårdnad, alternativt väcka talan om sådant.

För att en föräldern ska få ensam vårdnad över gemensamma barn krävs det som huvudregel att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken 6 kap. 5§. Man kan även, utan att väcka talan, avtala föräldrarna emellan, om vårdnaden.

Domstolen kommer därefter göra en bedömning med utgångspunkt i hur föräldrarna samarbetar i olika frågor som rör barnet. Frågor som exempelvis rör vart barnet ska gå i skola, hälsovård samt andra väsentliga frågor. Om den ena föräldern har grova samarbetsproblem, jämtemot den andra föräldern, talar detta för att den andra föräldern ska anförtros vårdnaden.

Den främsta beaktningen kommer tas gällande vad som är det bästa för barnet enligt Föräldrabalken 6 kap. 2a§. Man kommer vidare även beakta barnets egna vilja, med hänsyn till hur gammalt och moget det är. Barnet vilja kan i regel väga tungt. Detta beaktas även vid bestämmande av vårdnad. Vidare vad som är barnets bästa är utgångspunkten att man ska undvika att barnet far illa om det kommer bo eller ha vårdnaden av den ena föräldern. Både fysisk och psykisk ohälsa. Om barnet har syskon ska även detta vägas in, att syskon inte ska slitas ifrån varandra (även halvsyskon beroende på relationen).

Vidare ska man även ta ställning till i en vårdnadstvist och umgängesfrågor om en utav vårdnadshavarna är direkt olämplig. Olämplighet kan exempelvis grunda sig i alkoholmissbruk eller liknande.

En fråga som är viktig att ta ställning till är om den ena föräldern har bedrivit umgängessabotage. Detta innebär att personen har försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern. Exempelvis, då man bestämt umgänge, så har föräldern undvikit överlämning av barnet.

Man kommer även göra en prognos för framtiden där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses.

Utifrån ovanstående punkter, samt andra vägande argument kommer man göra en beaktning om vad som är det bästa för barnet. Därefter kommer en eventuell tvist leda till att den som bäst kan tillgodose barnets bästa anförtros vårdnaden. Tyvärr är det svårt att ta ställning till hur det blir i just ditt fall då det ej framgår hur omständigheterna ligger till, då det är oerhört avgörande från fall till fall.

Det är viktigt att ha ta i beaktning att vid frågor om umgänge handlar det om vad som är barnets bästa, att barnets behov av umgänge med en förälder ska tillfredsställas. Om det inte är någonting särskilt som talar för att den nya situationen för din sons far skadar er son anser jag, utifrån vad du skrivit, ej skadar er son. Vid fall om vårdnad har man i regel lagt vikt vid att barn har behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna, såvida inget särskilt talar emot.

Vill du ha mer hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret har hjälpt dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94217)